Đánh thức bình minh

“Exsurge, psalterium et cithara,

excitabo auroram” (Psalmus 108, 3)

“Dậy đi thôi, hỡi đàn sắt, đàn cầm,

Tôi sẽ lay cho rạng đông thức giấc” (Tv 108, 3)

Mọi quân vương đợi bình minh đánh thức

Chỉ riêng Người, đến lay tỉnh rạng đông.

*

Lay rạng đông, cho hạc cầm lên tiếng

Babylon xưa, một thuở phải treo đàn

Nay Người đến, được so dây, mở miệng

Hãy đàn lên, và hãy hát thênh thang.

*

Mọi quân vương đợi bình minh đánh thức

Chỉ riêng Người, đến lay tỉnh rạng đông.

*

Lay rạng đông cho thêm một ngày mới

Cho cây nảy lộc, cho hạt ươm mầm

Cho chim hót líu lo chào nắng tới

Giai điệu linh hồn, nền nã khúc ngâm. 

*

Mọi quân vương đợi bình minh đánh thức

Chỉ riêng Người, đến lay tỉnh rạng đông.

*

Lay rạng đông, người người nhìn rõ mặt

Hết thảy anh em, hết thảy một nhà

Trong nắng sớm, như thủy tinh trong vắt

Bốn bể hát lên, vinh tụng hòa ca.

*

Mọi quân vương đợi bình minh đánh thức

Chỉ riêng Người, đến lay tỉnh rạng đông.

*

Chưa được rạng đông, con còn đêm tối

Xin hãy lay con, đón lấy bình minh

Xin hãy lay con, rời xa mê muội

Mở mắt nhìn ra, bốn bể ân tình. 

*

Mọi quân vương đợi bình minh đánh thức

Chỉ riêng Người, đến lay tỉnh rạng đông.

*

Chưa biết sắt cầm, lòng con gỗ đá

Xin hãy lay con, đón lấy thanh âm

Xin hãy lay con, đón lấy sắt cầm

Gảy khúc tri ân, ghi lòng tạc dạ.

Mùa Phục Sinh 2016

Khổng Thành Ngọc

Comments are closed.