Chúa Nhật XXIX Thường Niên Năm B – Ngày 17/10/2021

Lời Chúa: Mc 10,35-45

Khi ấy, Giacôbê và Gioan con ông Giêbêđê đến gần Chúa Giêsu và thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con muốn Thầy ban cho chúng con điều chúng con sắp xin Thầy”. Người hỏi: “Các con muốn Thầy làm gì cho các con?” Các ông thưa: “Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của Thầy”. Chúa Giêsu bảo: “Các con không biết các con xin gì. Các con có thể uống chén Thầy sắp uống và chịu cùng một phép rửa Thầy sắp chịu không?” Các ông đáp: “Thưa được”. Chúa Giêsu bảo: “Chén Thầy uống, các con cũng sẽ uống, và phép rửa Thầy sắp chịu, các con cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì không thuộc quyền Thầy ban, nhưng là dành cho những ai đã được chỉ định”. Mười môn đệ kia nghe chuyện đó liền bực tức với Giacôbê và Gioan. Chúa Giêsu gọi các ông lại gần mà bảo: “Các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước, thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân. Còn các con không như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn, thì hãy tự làm đầy tớ anh em. Và ai muốn thành người cầm đầu trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì chính Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người”.

 


Suy niệm

KHIÊM TỐN PHỤC VỤ

“Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người?” (Mc 10,44)

Sau những lần loan báo về cuộc thương khó, Chúa Giêsu luôn quan tâm đến thái độ và phản ứng của các môn đệ. Trong Tin Mừng hôm nay, khi nghe Chúa Giêsu loan báo lần thứ ba về cuộc thương khó, các môn đệ tranh luận sôi nổi về chức quyền địa vị, cụ thể là Giacôbê và Gioan, hai ông này đã xin Chúa Giêsu: “xin cho hai anh em chúng con một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả thầy, khi thầy được vinh quang” (Mc 10,37). Nhân dịp này Chúa Giêsu đã dạy các ông về sự phục vụ khiêm tốn.

Khi nói về sự khiêm tốn phục vụ, hẳn đã có nhiều lần Chúa Giêsu nhấn mạnh về điều này. Nhưng hôm nay, Chúa nói một cách cụ thể hơn: “Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người?” (Mc 10,44). Đây chính là nét đặc trưng của người môn đệ theo Chúa- phục vụ không phải là để đạt tới quyền cao chức trọng, nhưng là tiêu chuẩn để yêu thương và giúp đỡ người khác. Chúa luôn muốn các tông đồ phải học cách biết khiêm nhường, không khoe khoang tự mãn, nhưng phải biết cúi xuống để gặp gỡ và chia sẻ với tha nhân. Quả thật, Chúa Giêsu đã đặt chính mình như là một mẫu gương khiêm nhường cho sự phục vụ này. Chính Người nói với các tông đồ: “Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban sự sống làm giá cứu chuộc cho mọi người” (Mc 10,45).

Nếu chúng ta muốn làm lớn thì chúng ta cần phải khiêm tốn phục vụ. Nếu chúng ta không phục vụ theo kiểu của Chúa muốn, thì chúng ta sẽ phục vụ theo kiểu của thế gian (chúng ta sẽ bắt người khác phục tùng mình, bắt người khác hầu hạ chúng ta) và như thế chúng ta sẽ làm tổn thương họ. Nếu chúng ta phục vụ như Chúa muốn, thì chúng ta sẽ đến và gặp gỡ tha nhân trong tình yêu, khi đó không có sự cạnh tranh, nhưng có sự hòa bình và yêu thương. Do đó, chúng ta hãy luôn biết nhìn lại mình và thực hành Lời Chúa. Sẽ có những lúc chúng ta đi theo Chúa và muốn được quyền lợi này quyền lợi nọ. Nếu chúng ta biết để cho Chúa dạy dỗ như Chúa đã dạy dỗ các tông đồ “Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người?” (Mc 10,44), thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ cảm nhận niềm vui và hạnh phúc trong việc phục vụ.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết khiêm nhường và đặt sự tin tưởng vào Chúa trong mọi hoàn cảnh, nhất là những cám dỗ về quyền lực và danh vọng. Xin Chúa khơi lửa bùng cháy trong lòng chúng ta hầu can đảm cúi xuống phục vụ trong khiêm nhường như Chúa. Nhờ đó, chúng ta được hưởng ơn cứu độ muôn đời. Amen.


Comments are closed.