Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm B – Ngày 12/09/2021

Lời Chúa: Mc 8, 27-37

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cêsarê thuộc quyền Philipphê. Dọc đường, Người hỏi các ông rằng: “Người ta bảo Thầy là ai?” Các ông đáp lại rằng: “Thưa là Gioan tẩy giả. Một số bảo là Êlia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri”. Bấy giờ Người hỏi: “Còn các con, các con bảo Thầy là ai?” Phêrô lên tiếng đáp: “Thầy là Đấng Kitô”. Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về Người với ai cả. Và Người bắt đầu dạy các ông biết Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều đó. Bấy giờ Phêrô kéo Người lui ra mà can trách Người. Nhưng Người quay lại nhìn các môn đệ và quở trách Phêrô rằng: “Satan, hãy lui đi! vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người”. Người tập họp dân chúng cùng các môn đệ lại, và phán: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống mình”.

 


Suy niệm

MÔN ĐỆ CỦA ĐỨC KITÔ

“Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mc 8, 35)

Để biết về một ai cách chính xác và rõ ràng, chúng ta cần thời gian gặp gỡ, trao đổi và tìm hiểu. Để trở thành đệ tử chân chính của người nào, chúng ta cần theo những qui tắc sống của người đó.

Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy tiến trình hiểu biết của các Tông đồ về Chúa Giêsu. Sau một thời gian theo tiếng gọi Giêsu; đến và ở lại với Chúa Giêsu (x. Ga 1, 34); tận mắt chứng kiến những phép lạ Chúa làm, tận tai lắng nghe những lời giảng của Chúa Giêsu (x. Mc 7, 24-37). Đây là lần đầu tiên họ khám phá thầy mình là ai, “Thầy là Đấng Kitô.” Từ “Kitô” nghĩa là Đấng được tuyển chọn hay Đấng được thánh hóa. Như vậy, các Tông Đồ đã khám phá Chúa Giêsu chính là Đấng Kitô, vị Cứu Tinh mà dân Do thái đang mong đợi. Liền sau đó, Chúa Giêsu dạy cho các ông biết con đường Chúa dùng để cứu độ là chấp nhận đau khổ, chấp nhận bị loại bỏ, bị giết chết và đỉnh điểm là sự sống lại. Chúa Giêsu nói rất chi tiết, rõ ràng và dứt khoát vì Ngài muốn các ông chọn lựa đi với Chúa thì đồng nghĩa là đi cùng con đường đau khổ, sự chết và được phục sinh. Nói cách khác, Chúa Giêsu nhấn mạnh với các tông đồ cũng như mỗi chúng ta rằng gắn bó cuộc đời với Chúa là từng ngày sống theo kiểu sống của Chúa, đi đúng con đường mà Chúa đã đi và chọn lựa phục vụ theo cung cách Chúa đã phục vụ, “Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em” (Ga 13, 15).

Sau khi đã mạc khải rõ con đường cứu độ, Chúa Giêsu đưa ra điều kiện là “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mc 8, 34). Nghĩa là ai quyết tân chọn lựa Chúa làm lẽ sống thì đi vào con đường từ bỏ mình và vác thập giá.

Là môn đệ Chúa Kitô, tôi có thể thực hành điều kiện này như thế nào?

“Từ bỏ mình” là từng ngày tôi cần bỏ đi những sở hữu bám víu tôi đang bám víu làm xa cách Chúa. Đúng hơn, tôi tập luyện bỏ đi những gì làm tâm hồn tôi không thuộc về Chúa, làm cho đời sống tôi mất giá trị, nghèo nhân cách. Ví dụ, lời nói chua cay gắt gỏng, hành vi gây đau khổ cho người khác, hay nô lệ cho đam mê dục vọng xấu… là những thứ tôi cần từ bỏ bằng mọi cách.

“Vác thâp giá mình” là dám chọn một cách sống quên mình để phục vụ và yêu thương. “Vác thập giá mình” còn có nghĩa là tự nguyện chấp nhận những hy sinh Chúa gửi như một cơ hội để sám hối và canh tân hầu đạt tới cảm nếm sâu thẳm tình yêu Chúa cũng như đạt đến tự do nội tâm đích thực.

Xin Chúa ban cho mỗi chúng ta một đức tin sống động để mạnh dạn tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô của đời mình. Đồng thời, xin Chúa ban cho chúng ta ơn sức mạnh để uốn nắn đời sống mình theo khuôn mẫu Chúa Giêsu. Amen.


Comments are closed.