Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm B – Ngày 05/09/2021

Lời Chúa: Mc 7, 31 – 37

Đức Giêsu lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xiđôn, đến biển hồ Galilê vào miền Thập Tỉnh. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu, và xin Người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: “Épphatha”, nghĩa là: hãy mở ra! Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. Đức Giêsu truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra. Họ hết sức kinh ngạc, và nói: “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.”

 


Suy niệm

ĐỨC GIÊSU – ĐẤNG TÁI TẠO MỚI

Họ hết sức kinh ngạc, và nói: “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.”

Bài Tin Mừng hôm này thuật lại việc Đức Giêsu chữa lành cho một người câm điếc. Việc chữa lành đó chứng tỏ Ngài là là Đấng đầy quyền năng. Chính Đức Giêsu đã đến cứu độ loài người, bằng cách phục hồi khả năng tương giao của họ, tái tạo mới những gì đã hư mất, để họ có thể nghe và hiểu Lời Chúa, nhờ đó được sống sung mãn.

Câm và điếc là mất đi một phần quan trọng trong khả năng giao tiếp với người khác. Người câm điếc không thể nghe người khác nói với mình, và cũng không thể nói lên tâm tư của mình để đáp lại người khác. Đứng trước một người câm điếc, Đức Giêsu phán: “Epphatha, hãy mở ra” Đức Giêsu không chỉ chữa nguyền thể lý, nhưng còn chữa lành chính tâm hồn người bệnh: “Hãy mở ra” hay đúng hơn: “Hãy mở trở lại”. Sau khi Đức Giêsu phán những lời đó thì: “Lập tức tai anh mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh nói được rõ ràng.” Điếc và câm dường như là thân phận chung của con người tội lỗi trước mặt Thiên Chúa. Họ tự nhốt kín mình, không thể liên lạc được, hay đúng hơn họ bị bít kín trước những sự việc của Thiên Chúa. Chính Đức Giêsu Kitô đã đến và tái tạo mới lại cho con người.

“Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được” Lời ca tụng này nhắc lại trình thuật đầu tiên về cuộc sáng tạo: “Thiên Chúa thấy tất cả những gì Người đã làm đều tốt đẹp” (St 1, 30). Nhờ Đức Giêsu, một sáng tạo mới đang xuất hiện, một con người mới được tái tạo, một con người hiệp thông, một người biết lắng nghe và đáp lại: Lắng nghe Thiên Chúa và nói với Thiên Chúa, lắng nghe con người và nói với con người. Khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, chúng ta đã được tái tạo thành một con người mới trong Đức Giêsu Kitô. Mỗi giây phút trong đời Kitô hữu, chúng ta được mời gọi sống tình hiệp thông qua việc lắng nghe và đáp lại. Chúng ta đã nghe được Chúa nói với mình điều gì và đã sống đời cầu nguyện như thế nào mỗi ngày? Chúng ta đã chú tâm lắng nghe để hiểu được nhu cầu của anh em mình và đối thoại với họ trong khiêm tốn và yêu thương chưa?

Trong Đức Giêsu Kitô, Đấng tái tạo mới, chúng ta cùng cầu xin Người đừng để chúng ta bị điếc, nhưng xin Người tái tạo để chúng ta có thể nghe được tiếng Chúa nói với mình qua anh em mình. Xin Người đừng để chúng ta bị câm, xin giúp chúng ta biết đáp lại tiếng Chúa và nói về Chúa cho những người xung quanh bằng đời sống chứng tá.


Comments are closed.