Chúa Nhật Tuần XXIX Thường Niên – Ngày 22/10/2023

Lời Chúa: Mt 22,15-21

Khi ấy, các người biệt phái họp nhau lại bàn mưu để bắt bẻ Chúa Giê-su trong lời nói. Các ông sai môn đồ của các ông đi với những người thuộc phái Hê-rô-đê đến nói với Người rằng : “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người ngay chính, căn cứ theo sự thật mà dạy bảo đường lối Thiên Chúa. Thầy chẳng cần để ý đến ai, vì Thầy không tây vị người nào. Vậy xin Thầy nói cho chúng tôi biết Thầy nghĩ thế nào : có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không”. Chúa Giê-su thừa hiểu ác ý của họ, nên nói : “Bọn người giả hình, các ngươi gài bẫy Ta làm gì. Hãy đưa Ta xem đồng tiền nộp thuế”. Họ đưa cho Người một đồng bạc. Và Chúa Giê-su hỏi họ : “Hình tượng và danh hiệu này là của ai”. Họ thưa rằng : “Của Xê-da”. Bấy giờ Người bảo họ rằng : “Vậy, cái gì của Xê-da thì hãy trả cho Xê-da, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa”.

 


Suy niệm

THEO BƯỚC CHÚA KITÔ, SỐNG TỐT ĐỜI ĐẸP ĐẠO

“của Xê-da, trả về Xê-da ; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa” (Mt 22,21)

Đoạn Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthêu, chúng ta có thể nhận thấy nhóm Pharisêu và nhóm Hêrôđê đang có những mưu tính để gài bẫy Chúa Giêsu về vấn đề nộp thuế. Lạ thường ở trong bài Tin Mừng hôm nay, nhóm Hêrôđê và nhóm Pharisêu có vẻ tâm đầu ý hợp. Vì bình thường, hai nhóm này không thuận nhau do họ có những khác nhau về nguyên tắc và quan điểm sống. Nhóm Hêrôđê thì chạy theo chính quyền Rôma đang đô hộ xứ Palestine, còn nhóm Pharisêu thì chống lại quân đô hộ. Dù họ không ưa nhau nhưng hôm nay họ nhắm tới Đức Giêsu để tìm cách hại Ngài. Để gài bẫy Chúa Giêsu, họ trước tiên dùng kế nịnh bợ Ngài bằng những lời khen ngợi lên chín tầng mây. Sau đó họ tiếp cận với Đức Giêsu về vấn đề nộp thuế để gài Ngài. Chúa Giêsu biết câu hỏi của họ rất ác ý, bẫy gài rất sắc bén, vì nếu Ngài trả lời có thì cũng mắc bẫy; trả lời không thì cũng mắc bẫy. Nếu trả lời có thì nhóm Pharisêu tố cáo Chúa là không trung thành với dân tộc. Còn nếu trả lời không thì nhóm Hêrôđê tố cáo Chúa không trung thành với Hoàng đế. Chúa Giêsu đã dùng đồng tiền của họ và dùng lời của họ để phá tan mưu đồ, và cùng với lời khẳng định xác quyết của Ngài “Của xê-da, trả về xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa”. Qua đây, Chúa Giêsu cũng muốn gợi cho chúng ta tâm tình về trách nhiệm và bổn phận bằng việc sống tốt giữa đời và đẹp đạo, để tất cả mọi sự Thiên Chúa được vinh danh như lời đáp ca trong Thánh vịnh 95: “Hãy kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang”, chứ không phải chỉ nhắm đến bổn phận trần gian là đủ.

Theo bước Đức Kitô, chúng ta hãy sống bổn phận tốt đời đẹp đạo giữa lòng xã hội và Giáo Hội. Vì có đạo nào không ở trong đời và có đời nào lại không là của đạo. Một người Kitô hữu trong đạo cũng là công dân của một đất nước, cho nên cần phải chu toàn cả hai bổn phận thì đúng là người Kitô hữu đích thực, là công dân trong đất nước và cũng là công dân trong Nước Trời mai sau – nghĩa là bước trên con đường Giêsu. Thánh Phaolo còn minh định cho chúng ta cách sống “Nếu tôi luôn luôn làm hài lòng mọi người, thì không còn là môn đệ Chúa Giêsu” (Gl 1,10). Nói cách khác, chúng ta phải đặt Thiên Chúa vào vị trí ưu tiên trước trong cuộc đời mỗi người. Từ đó, nhờ ơn Chúa giúp, chúng ta có khả năng sống tốt tương quan với anh chị em mình được. Vì thế, lắng nghe Lời Chúa hôm nay, xin cho mỗi người chúng ta ý thức về bổn phận của mình trong xã hội cũng như trong Giáo Hội để có thể thống nhất trong phương cách thực hiện dưới sự hướng dẫn của Chúa. Đồng thời, mọi người hãy ý thức hơn về bản thân mình vì mọi sự con người có đều thuộc về Thiên Chúa ban. Do đó, mỗi người hãy trân trọng hình ảnh của Thiên Chúa nơi chính mình; và hãy học và sống theo phong cách của Thiên Chúa bằng sự hy sinh, quảng đại, yêu thương trao hiến, tha thứ và khiêm tốn phục vụ. Được như thế, mỗi người chúng ta đang làm hình ảnh Thiên Chúa được rạng ngời trong cuộc đời mỗi người để tất cả mọi sự là vinh danh Thiên Chúa và cứu rỗi các linh hồn.

Hôm nay, ngày 22/10/2023 còn gọi là Chúa Nhật Truyền Giáo, Giáo Hội tha thiết mời gọi người Kitô hữu ý thức sứ mạng Chúa trao qua đời sống hằng ngày như lời Sứ điệp Truyền giáo 2023 kêu mời “lòng bừng cháy, chân bước nhanh”. Để rồi dù nơi đâu hay làm gì, người Kitô hữu luôn tỏ lộ tình yêu Thiên Chúa đến với người khác bằng việc sống và làm chứng tá Tin Mừng của Đức Kitô giữa lòng xã hội và Giáo Hội.

.


Comments are closed.