Chúa Nhật Tuần III Mùa Chay Năm C – Ngày 24/03/2019

Lời Chúa: Lc 13,1-9

Khi ấy, có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Philatô giết mấy người Galilê, làm cho máu họ hoà lẫn với máu các vật họ tế sinh. Ngài lên tiếng bảo: “Các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Galilê bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Galilê ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy. Cũng như mười tám người bị tháp Silôe đổ xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Giêrusalem ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy”.

Ngài nói với họ dụ ngôn này: “Có người trồng một cây vả trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy, ông liền bảo người làm vườn rằng: ‘Kìa, ba năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choán đất làm gì!’ Nhưng anh ta đáp rằng: ‘Thưa ông, xin để cho nó một năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân; may ra nó có quả chăng, bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi'”.

 


Suy niệm

BỎ ẢO TƯỞNG ĐỂ SÁM HỐI

“Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy” (Lc 13,9).

Chúa Giêsu khi khởi đầu sứ vụ công khai của mình đã kêu gọi: “Thời giờ đã mãn, và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15). Lời kêu gọi sám hối được Chúa không ngừng lập lại trong suốt quá trình rao giảng. Trong bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu cho thấy phương thế phù hợp để có thể sám hối, đó là bỏ ảo tưởng về bản thân.

Thánh Luca ghi lại 2 sự kiện: nhóm người Galilê bị Philatô giết và 18 người bị tháp Silôê đổ xuống đè chết. Những người đương thời với Chúa Giêsu cho rằng kẻ bị chết như thế là do họ mang tội rất nặng nên Thiên Chúa đã giáng phạt. Từ đó, họ ảo tưởng về bản thân chẳng có tội hoặc nếu có thì cũng không đáng kể. Chúa Giêsu cho thấy cái nhìn mới về quan niệm “thưởng thiện phạt ác” ngay tại đời này. Ngài tự vấn các thính giả: “Các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ư?” (Lc 13, 2.4). Và Ngài đã trả lời: “Không phải thế đâu! Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy” (Lc 13, 3.5). Để thấy rõ hơn ảo tưởng cho rằng mình vô tội nên không cần hoán cải thì Chúa đã đưa ra “tội của cây vả”. Thoáng đọc qua, cây vả chẳng có tội gì, nó không sinh trái độc, không làm hại nho, không phá cảnh quan, ngoài tội sử dụng đất màu mỡ mà không sinh trái. Hẳn nhiên, Chúa Giêsu đang nhắm đến nhưng người tự hào mình không làm điều gì xấu, chẳng làm hại ai, nhưng lại quên rằng mình đã có lỗi không làm điều tốt.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay nhắn nhủ đến từng người Kitô hữu phải bỏ đi sự ảo tưởng về mình, đừng nghĩ mình vô tội kẻo lại đang mang lấy “tội của cây vả” không sinh trái mà chẳng hay biết. Nếu cho đến lúc này, ta vẫn là những cây vả không sinh trái thì cũng còn thì giờ để hoán cải và làm phát sinh hoa trái với thời gian mà Chúa còn dành cho ta. Hoa trái mà Chúa mong muốn nơi ta là lòng yêu thương, sự bao dung, tha thứ, nhẫn nại, hiền hòa đối với tha nhân.

Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con luôn loại bỏ những ảo tưởng không phù hợp về bản thân để nghe theo Thánh Phaolô trong bài đọc 2 đã nhắn nhủ: “Ai tưởng mình đứng vững, hãy coi chừng kẻo ngã” (Rm 10,12), nhờ đó nhận biết thân phận tội lỗi của mình và mau mắn sám hối trở về với Chúa bằng những việc tốt lành. Amen.


Comments are closed.