Chúa Nhật Tuần II Thường Niên A – Ngày 19/01/2020

Lời Chúa: Ga 1,29-34

Khi ấy, ông Gioan thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình liền nói: “Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xoá tội trần gian. Này tôi đã nói về Ngài: Một người đến sau tôi, nhưng đã có trước tôi, vì Ngài cao trọng hơn tôi. Và tôi, tôi đã không biết Ngài, nhưng để Ngài được tỏ mình ra với Israel, nên tôi đã đến làm phép rửa trong nước”. Và Gioan đã làm chứng rằng: “Tôi đã thấy Thánh Thần như chim bồ câu từ trời đáp xuống và ngự trên Ngài. Về phần tôi, tôi đã không biết Ngài. Nhưng Ðấng sai tôi làm phép rửa trong nước phán bảo tôi: “Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì đó chính là Ðấng làm phép rửa trong Chúa Thánh Thần”. Tôi đã thấy và tôi làm chứng: chính Ngài là Con Thiên Chúa”.

 


Suy niệm

THẤY VÀ LÀM CHỨNG VỀ ĐỨC GIÊSU

“Ông Gioan thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình liền nói: ‘Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian…. Tôi đã thấy và tôi làm chứng : chính Ngài là Con Thiên Chúa” (Ga 1,29.34).

Giáo hội tự bản chất là truyền giáo, là loan báo Tin Mừng. Mỗi Kitô hữu chính là những nhà truyền giáo. Là người Kitô hữu, chúng ta phải làm gì để có thể truyền giáo, có thể giới thiệu Chúa Giêsu cho mọi người?

Lời Chúa hôm hay nói với chúng ta là phải biết Chúa và loan báo với trọn con người mình. Theo cách này, thánh Gioan Tẩy Giả là một gương sáng cho chúng ta. Thánh nhân đã sống gắn bó mật thiết với Thiên Chúa trong nơi thanh vắng (x.Lc 2,80) nhờ đó, ngài có khả năng nhận ra tiếng Chúa giữa cuộc đời. Vì thế, khi được Thiên Chúa hướng dẫn (x.Ga 1,33), thánh nhân đã nhận ra Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, là Đấng Cứu Độ trần gian (x.Ga 1,29.34). Hơn thế, khi nhận ra Đức Giêsu, Thánh Gioan đã dùng lời nói và trọn cuộc sống để loan báo, làm chứng về Ngài cho mọi người (x.Mc 6,27-28). Ngài không ngừng giới thiệu và kêu mời mọi người hãy dọn tâm hồn để đón Đức Giêsu, Đấng Cứu Độ nhân loại. Có thể nói, nhờ đời sống mật thiết với Thiên Chúa, thánh Gioan đã nhận ra Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ, và hân hoan giới thiệu Đức Giêsu cho mọi người bằng trọn con người và cuộc sống của mình.

Người Kitô hữu chúng ta là những nhà truyền giáo. Vì thế, trước hết chúng ta cần sống gắn bó với Chúa Giêsu qua Thánh Lễ, các giờ kinh, đọc và suy gẫm Lời Chúa. Bởi, không ai có thể cho cái mình không có. Hơn thế, chính cuộc sống gắn bó với Chúa Giêsu, chúng ta được trở nên giống Ngài: yêu mến Thiên Chúa và yêu mến con người. Được biết Chúa Giêsu, chúng ta sẽ được thúc đẩy loan báo Ngài cho người khác. Thánh Phaolo đã chia sẻ: “Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng”(1Cr 9,16). Kế đến, cần loan báo Tin Mừng bằng trọn cuộc sống. Tức là từ lời nói đến cung cách sống của người Kitô hữu phải trở nên lời loan báo Tin Mừng. Quả thế, Chúa Giêsu trước hết cần phải được rao giảng bằng đời sống chứng tá. Tuy nhiên, việc làm chứng này cần được làm sáng tỏ bằng lời nói, bằng việc giải thích. Tin Mừng được loan báo bằng chứng tá cuộc sống sớm muộn cũng phải được loan báo bằng ngôn từ của cuộc sống (x. Evangelii Nuntiandi, số 21-22). Đó là điều thánh Phêrô gọi là sẵn sàng trả lời cho những ai chất vấn về niềm hy vọng của chúng ta (x.1Pr 3,15).

Lạy Chúa Giêsu, vì yêu chúng con, Chúa đã chịu chết để cho chúng con được sống đời đời. Xin Chúa giúp sức để chúng con luôn sống gắn bó với Chúa qua các cử hành phụng vụ, các việc đạo đức hằng ngày. Nhờ đó, chúng con thêm hiểu biết và yêu mến Chúa, để rồi, chúng con biết giới thiệu Chúa cho mọi người với trọn niềm vui và xác tín như thánh Gioan xưa: Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ chúng ta (x.Ga 1,32.34). Amen.


Comments are closed.