Chúa Nhật Tuần 7 Thường Niên Năm C – Ngày 24/02/2019

Lời Chúa: Lc 6,27-38

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo các con đang nghe Thầy đây: Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình. Ai vả má con bên này, thì đưa cả má bên kia; ai lột áo ngoài của con, thì con cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin, thì con hãy cho và ai lấy gì của con, thì đừng đòi lại. Các con muốn người ta làm điều gì cho các con, thì hãy làm cho người ta như vậy. Nếu các con yêu những kẻ yêu các con, thì còn ân nghĩa gì nữa? Vì cả những người tội lỗi cũng yêu những ai yêu họ. Và nếu các con làm ơn cho những kẻ làm ơn cho các con, thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng làm như vậy. Và nếu các con cho ai vay mượn mà trông người ta trả lại, thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng cho những kẻ tội lỗi vay mượn để rồi được trả lại sòng phẳng.

Vậy các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn, và cho vay mượn mà không trông báo đền. Phần thưởng của các con bấy giờ sẽ lớn lao, và các con sẽ là con cái Ðấng Tối Cao, vì Người nhân hậu với những kẻ bội bạc và những kẻ gian ác.

Vậy các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ. Ðừng xét đoán, thì các con sẽ khỏi bị xét đoán; đừng kết án, thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ. Hãy cho, thì sẽ cho lại các con; người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong đấu nào, thì cũng sẽ được đong trả lại bằng đấu ấy”.

 


Suy niệm

ĐỨC ÁI KITÔ GIÁO

“Thầy bảo các con đang nghe Thầy đây: Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình” (Lc 6,27–28).

Theo truyền thống hội đường Do Thái, luật gồm 613 điều răn: 365 điều cấm làm và 248 điều phải làm. Tuy người Do Thái phải tuân giữ rất nhiều các khoản luật như thế, nhưng họ băn khoăn không biết đâu là giới răn trọng nhất (x. Mc 12,28b). Chúa Giêsu đã giải đáp băn khoăn của họ khi khẳng định giới luật quan trọng nhất là tình yêu. Giới luật đó được cụ thể hóa trong bài Tin Mừng hôm nay, Người mời gọi con người sống yêu thương nhau. Tình yêu đó không đóng khung nơi gia đình, nơi những người yêu thương ta nhưng vượt lên trên để tiến tới Đức Ái Kitô Giáo, là yêu tất cả mọi người, kể cả kẻ thù hay những người vu khống, bách hại ta.

Đức ái Kitô giáo có nguồn gốc từ Thiên Chúa, Đấng là Tình Yêu. Thiên Chúa cũng là khuôn mẫu của đức ái Kitô giáo vì Người vẫn luôn trung tín và yêu thương nhân loại dù con người phản bội, bất trung. Tình yêu đó trở nên tột đỉnh khi Người sai chính Con Một yêu dấu của Người xuống thế, chịu nạn chịu chết để cứu chuộc nhân loại. Cũng vậy, Chúa Giêsu đã trở nên mẫu gương sống động về việc thực thi khuôn mẫu tình yêu này. Người để cho quân lính bắt đi, như con chiên hiền lành đứng trước người thợ xén lông. Người chữa lành tai cho kẻ đến bắt Người. Người không một lời trách móc những kẻ chống đối, sỉ nhục Người. Và sau cùng, ngay trong những giây phút đau thương nhất trên thập giá, Người vẫn cầu nguyện và xin Chúa Cha tha cho những kẻ giết Người: “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34). Chúa Giêsu đã minh chứng một tình yêu tinh tuyền không vương chút oán thù. Người đã minh chứng một tình yêu mãnh liệt vượt qua mọi sự ghen ghét, thù oán, bất công. Đức ái Kitô giáo là như thế, tình yêu vượt lên trên tất cả sự hận thù, ghen ghét, bất công để tha thứ, yêu thương và trao ban.

Trong đời sống tương giao nơi xã hội và cộng đoàn, chúng ta khó tránh khỏi những lỗi lầm, thiếu sót là nguyên nhân đưa đến sự ghen ghét, oán thù. Chúng ta dễ dàng tha thứ cho những lỗi lầm, thiếu sót của anh em trong gia đình, bạn bè nhưng chúng ta sẽ thật khó để tha thứ cho kẻ thù hay người hãm hại mình. Theo lẽ thường với tính cách con người, chúng ta sẽ có những cách đáp trả theo kiểu: “Mắt đền mắt, răng đền răng” và đôi khi sẽ gây ra những hậu quả khôn lường vì nó dễ vượt qua tình người và lẽ công bằng. Thật vậy, chiến thắng kẻ thù bằng bạo lực và thù hận không phải là chiến thắng đích thực, nhưng là một thất bại. Lấy tình yêu và thứ tha chiến thắng bạo lực và thù hận, đó mới là chiến thắng đích thực, và đó mới là cách chúng ta ứng xử với kẻ thù theo đức ái Kitô giáo. Là môn đệ của Chúa, chúng ta hãy học nơi Chúa Giêsu bài học yêu thương và thứ tha, đồng thời làm cho bài học đó được lan tỏa đến mọi người. Hạt giống yêu thương và tha thứ Chúa Giêsu đã gieo xuống, chúng ta hãy vun tưới cho hạt giống được nảy mầm, đơm hoa và kết trái. Ngọn lửa yêu thương và thứ tha Chúa Giêsu đã thắp lên, chúng ta hãy đem ngọn lửa ấy chiếu soi khắp thế giới, để mọi người khắp nơi biết sống vị tha bằng tình yêu thương cao cả, xây dựng Nước Chúa ngay tại thế gian này.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con quả tim của Chúa, để chúng con biết bao dung, yêu thương và tha thứ cho hết mọi người như chính Chúa đã yêu thương và tha thứ cho chúng con. Amen.


Comments are closed.