Chúa Nhật Tuần 33 Thường Niên – Ngày 15/11/2020

Lời Chúa: Mt 25,14-30

Bấy giờ Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: “Người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này năm nén, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, người đã lãnh năm nén lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm nén khác.Cũng vậy, người đã lãnh hai nén gây lời được hai nén khác.Còn người đã lãnh một nén thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ.Người đã lãnh năm nén tiến lại gần, đưa năm nén khác, và nói: ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm nén, tôi đã gây lời được năm nén khác đây.’ Ông chủ nói với người ấy: ‘Khá lắm ! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !’ Người đã lãnh hai nén cũng tiến lại gần và nói: ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai nén, tôi đã gây lời được hai nén khác đây.’ Ông chủ nói với người ấy: ‘Khá lắm ! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !’ Rồi người đã lãnh mộtnén cũng tiến lại gần và nói: ‘Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấunénnénbạc của ông dưới đất. Của ông vẫn còn nguyên đây này !’ Ông chủ đáp: ‘Anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác ! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ ! Vậy các ngươi hãy lấy nén bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười nén. Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng”.

 


Suy niệm

LÃNH NHẬN VÀ ĐÁP TRẢ NÉN BẠC CỦA THIÊN CHÚA

“Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến,
tuỳ khả năng riêng mỗi người” (Mt 25,15)

Trên bình diện kinh tế, các thương gia đều muốn đồng tiền đầu tư của mình sinh lời. Trong một thời gian nhất định, lợi nhuận thu về phải tỉ lệ thuận với số vốn ban đầu. Góc nhìn kinh tế giúp chúng ta thấu hiểu ý nghĩa về sự lãnh nhận và đáp trả trong dụ ngôn nén bạc.

Tin Mừng không cho biết lý do ông chủ đi xa. Chỉ biết, trước khi ra đi, ông gọi các đầy tớ “Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người” (Mt 25,15). Dù cho số tiền không đồng đều giữa các đầy tớ, thế nhưng mỗi đầy tớ đều nhận nơi ông chủ một số vốn rất lớn. Mỗi yến có giá trị bằng 10.000 công nhật của một người thợ trung bình. Khá lạ lùng! Ông không hứa hẹn điều gì và cũng không có một chỉ dẫn cụ thể: sử dụng ra sao? Khi nào hoàn trả? Hoàn trả thế nào?… Ông hoàn toàn tín nhiệm vào các đầy tớ. Bởi lẽ, ông tin vào khả năng, mức độ hiểu biết và sự trung thành của họ. Đáp lại sự tin tưởng của ông chủ, người thứ nhất và người thứ hai ra sức làm việc, thu về lợi nhuận tỉ lệ thuận với số vốn ban đầu. Ông chủ khen ngợi, ban thưởng và tiếp tục trọng dụng các đầy tớ này. Họ là hình ảnh người phụ nữ đảm đang, cần mẫn mà sách Châm Ngôn đưa ra ở bài đọc 1 (x. Cn 31,10-13,19-20.30-31). Người đầy tớ thứ ba khiến ông chủ thất vọng khi đem chôn giấu số tiền, không chịu lao động để sinh lợi. Anh phải chịu hình phạt đích đáng.

Thiên Chúa là ông chủ tốt lành đã tín nhiệm đối với các Kitô hữu. Thiên Chúa trao ban cho chúng ta sự sống, là những tháng năm được sống trên trần gian. Thiên Chúa cho chúng ta được làm con cái và sống trong ân nghĩa với Ngài, vượt xa mối liên hệ chủ tớ. Cùng với đó, Thiên Chúa còn trao ban cho mỗi người những tài năng, tài trí và sự tự do. Những giá trị mà Thiên Chúa trao ban cho chúng ta vượt xa sự tín nhiệm của ông chủ với các đầy tớ trong bài Tin Mừng. Bởi, những thứ chúng ta nhận được mang một giá trị cao quý, không thể đong đếm, mua bán bằng vật chất. Bên cạnh đó, Thiên Chúa kèm theo lời hứa về sự sống đời đời cho những ai trung tín với Ngài. Với những “nén bạc” đã lãnh nhận, chúng ta cần nỗ lực đáp trả để sinh lợi ích cho Thiên Chúa. Những tiếng tích tắc của thời gian đều đặn trôi nhắc nhở chúng ta về sự cần kề của ngày quang lâm. Đồng thời, nó thôi thúc chúng ta sử dụng mọi ân ban cách hữu ích trong bậc sống và hoàn cảnh của mình. Lợi nhuận dâng lên Thiên Chúa không phải là tiền bạc, địa vị, sự nghiệp,… nhưng là sự tăng trưởng về tình yêu với Thiên Chúa, như Kinh Thánh diễn tả về Chúa Giêsu “Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa” (Lc 2,40).

Lời Thánh Phaolô trong bài đọc 2 “Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm ban đêm” (1Tx 5,2) nhắc nhớ chúng ta về tính bất ngờ của ngày quang lâm. Xin cho chúng ta biết tỉnh thức (x. 1Tx 5,6) bằng việc sống thánh giây phút hiện tại trong cái nhìn đầy yêu thương của Thiên Chúa, hầu có thể đứng thẳng và ngẩng cao đầu trong ngày Con Người ngự đến (x. Lc 21.28).


Comments are closed.