Chúa Nhật Tuần 3 Mùa Vọng – Ngày 13/12/2020

Lời Chúa: Ga 1,6-8.19-28

Có người đã được Chúa sai đến, tên là Gio-an. Ông đến như chứng nhân để làm chứng về sự sáng, hầu mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là sự sáng, nhưng ông chỉ làm chứng về sự sáng. Và đây là chứng của Gio-an, khi những người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem sai các vị tư tế và các thầy Lê-vi đến hỏi ông : “Ông là ai”. Ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng : “Tôi không phải là Ðấng Ki-tô”. Họ liền hỏi : “Thế là gì. Ông có phải là Ê-li-a chăng”. Gio-an trả lời : “Tôi không phải là Ê-li-a”. – “Hay ông là một đấng tiên tri”. Gio-an đáp : “Không phải”.

Họ liền bảo : “Vậy ông là ai, để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi. Ông tự xưng là ai”. Gio-an đáp : “Tôi là tiếng kêu trong hoang địa : hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri I-sai-a đã loan báo”.

Và có những người thuộc nhóm biệt phái cũng được sai đến. Họ hỏi Gio-an rằng : “Nếu ông không phải là Ðức Ki-tô, cũng không phải là Ê-li-a hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa”. Gio-an trả lời : “Tôi làm phép rửa trong nước; nhưng giữa các ngươi, có Ðấng mà các ngươi không biết. Ðấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Ðấng ấy đã có trước tôi và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người”.

Việc này xảy ra tại Bê-ta-ni-a, bên kia sông Gio-đan, nơi Gio-an làm phép rửa.

 


Suy niệm

HÃY VUI LÊN

“Giữa các ngươi, có Ðấng mà các ngươi không biết.” (Ga 1,26)

Màu sắc phụng vụ Chúa nhật tuần này chuyển từ tím sang hồng như muốn hướng tâm hồn người Kitô hữu đến niềm vui trong thời gian chờ đợi Chúa đến. Cũng vậy, các bài đọc trong Chúa nhật này cũng muốn khơi dậy trong lòng người nghe một niềm vui khôn tả, niềm vui ơn cứu độ.

Trong bài đọc thứ nhất, Tiên tri Isaia đã hân hoan vui mừng vì cảm nhận được hồng ân cứu độ Thiên Chúa dành cho ông và Người còn sai ông đem tin mừng cứu độ ấy đến cho mọi người: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu cho tôi… Tôi hớn hở vui mừng trong Chúa, và lòng tôi hoan hỉ trong Chúa tôi, vì Người đã mặc cho tôi áo phần rỗi, và choàng áo công chính cho tôi” (Is 61,1.10). Niềm vui ấy dần rõ nét hơn trong đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe. Thánh Gioan Tẩy Giả cũng đầy hân hoan và xác tín khi loan báo về Đấng Cứu Độ. Cụ thể hơn, khi được hỏi về căn tính của mình, Thánh Gioan ngay lập tức tuyên xưng niềm tin vào Đức Kitô và loan báo cho mọi người biết: “Có Đấng đang ở giữa các ông mà các ông không biết” (Ga 1,26). Thật vậy, người Do Thái hằng mong chờ Đấng Cứu Độ đến giải thoát họ khỏi lầm than, đau khổ nhưng khi Đức Kitô đến thì họ lại không nhận biết Người. Do vậy, Thánh Gioan đã mạnh mẽ loan báo về Đức Kitô để mọi người chuẩn bị tâm hồn và tu sửa cõi lòng cho xứng đáng mà đón rước Người vì Người chính là Đấng muôn dân hằng mong đợi.

Trong những ngày này, đi đến đâu chúng ta cũng có thể thấy tràn ngập không khí chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh, lương cũng như giáo. Các tụ điểm ăn uống, vui chơi lúc nào cũng ngùn ngụt khách khứa; đèn điện được giăng mắc lấp lánh và tưng bừng, … Thế nhưng, lễ Giáng Sinh dường như đang dần bị đánh mất đi ý nghĩa đích thực của nó và thay vào đó bằng những sự vui chơi, hưởng thụ mang hơi hướng của một ngày hội hơn là ngày lễ. Phụng vụ Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người Kitô hữu hãy dọn lòng cho ngay thẳng, hãy để cho tâm hồn được thánh hóa, bình an và tràn ngập niềm vui vì Đức Kitô, Đấng Cứu Độ chúng ta đang đến và đã đến. Cùng tâm tình với Thánh Phaolô, chúng ta hãy vui luôn trong Chúa và không ngừng tạ ơn (x. 1Tx 5,16-18) vì ơn cứu độ Người ban cho mỗi người chúng ta. Ngoài ra, mỗi người Kitô hữu cũng được mời gọi hãy luôn mang trong mình niềm vui ơn cứu độ để mỗi khi gặp gỡ những người khác, đặc biệt là những người nghèo đói, sầu khổ, chúng ta có thể loan truyền và chia sẻ cho họ niềm vui vì có Đức Kitô, Đấng ban ơn cứu độ cho mọi người.

Xin Chúa giúp chúng ta cảm nghiệm được sự hiện diện và tình yêu của Chúa để chúng ta biết dọn lòng sẵn sàng, chuẩn bị tâm hồn cho xứng đáng mà đón rước Người. Chúng ta cũng xin Chúa thêm ơn thêm sức để chúng ta được mạnh dạn ra đi loan báo tin mừng cứu độ cho mọi người đặc biệt là những anh chị em đau khổ, đói nghèo.


Comments are closed.