Chúa Nhật Tuần 25 Thường Niên Năm B – Ngày 23/09/2018

Lời Chúa: Mc 9, 30-37

Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết, vì Người đang dạy các môn đệ rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại.” Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người. Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông: “Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy?” Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.” Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói: “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.”

 


Suy niệm

LÃNH ĐẠO BẰNG SỰ PHỤC VỤ

“Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người.” (Mc 9, 31)

Quyền lực là cần thiết cho sự ổn định và phát triển nhưng nó sẽ là ma lực nếu không được sử dụng đúng cách. Nhiều người đã lạm dụng câu nói “tôi có quyền” để gây ra biết bao đau thương cho gia đình và xã hội. Quyền lực không phải là phương tiện để kiếm bổng lộc, để vinh thân, nhưng để thực thi công bình xã hội, phục vụ mọi người. Nhà bác học Abert Einstein (1879-1955) đã từng nói: “Vận mệnh cao quý của mỗi cá nhân là phục vụ, hơn là cai trị”. Người lãnh đạo đích thực là người phục vụ cho chân lý, bảo vệ sự công bình. Sự hiện diện của họ làm cản bước chân của phường vô đạo và các việc làm bất nghĩa. Họ sẽ bị kết án, bị chết nhục nhã, nhưng Thiên Chúa sẽ không bỏ rơi họ (x. Kn 2, 12). Chúa Giêsu là Đấng Messia, Đấng bị nộp vào tay người đời và bị đóng đinh. Ngài đã rao giảng và thiết lập vương quốc Nước Trời. Đối với Ngài, làm vua có nghĩa là tự hiến chính mình cho nhân loại. Đức Giêsu đến không như vị vua mà dân Israel mong đợi, bách chiến bách thắng. Ngài đến để cho dân được sống và sống dồi dào. Ngài đã chịu chết trên thập giá để chúng ta được sống đời đời. “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người” (Mc 9, 35).

Người lãnh đạo trung thực thể hiện quyền lực của mình không qua sức mạnh cơ bắp, hay vũ khí, nhưng qua những hành động cụ thể phục vụ mọi người. Giáo Hội và xã hội sẽ tốt đẹp hơn nhiều nếu các nhà lãnh đạo biết xông pha đến những vùng ngoại biên để chăm sóc cho những người nghèo khổ, những người khốn cùng.

Lạy Chúa Giêsu là vua của chúng con, là Đấng lãnh đạo trên cả tuyệt vời. Xin cho chúng con thấm nhuần tinh thần phục vụ của Chúa để mỗi người chúng con biết quảng đại hy sinh thời gian, của cải để phục vụ nhau. Amen.


Comments are closed.