Chúa Nhật Lễ Lá – Năm B

Lời Chúa: Ga 12, 12-16

Khi ấy, có đám đông dân chúng đến dự lễ, vừa nghe biết Chúa Giêsu đến Giêrusalem, họ liền cầm cành lá đi đón Người và tung hô rằng: “Hoan hô, chúc tụng vua Israel, Ðấng nhân danh Chúa mà đến!” Chúa Giêsu gặp một lừa con, liền cỡi lên, như có lời chép rằng: “Hỡi con gái Sion, đừng sợ chi, này vua ngươi cỡi lừa con đến”. Thoạt đầu, các môn đệ Người không hiểu các lời này, nhưng khi Chúa Giêsu được tôn vinh, các ông mới nhớ lại những lời đó đã chép về Người và người ta đã làm những điều ấy cho Người.

 


Suy niệm

 Giáo Hội bước vào Tuần Thánh với việc tưởng niệm biến cố Chúa Giêsu tiến vào thành thánh Giêrusalem giữa tiếng tung hô của dân Do thái. Người được dân chúng tôn vinh là Đấng Thiên sai của Thiên Chúa, người sẽ thiết lập một vương quốc mới là Nước Trời. Trong tinh thần và ý nghĩa đó, Giáo Hội tuyên xưng Chúa Kitô là Vị Cứu tinh nhân loại, là trung tâm của lịch sử và là Thầy Chí Thánh hướng dẫn đời ta.

 Trong Tuần Thánh này, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn để nhận ra tội lỗi, sự phản bội của con người và tình thương bao dung, trung thành của Thiên Chúa. Chúng ta cũng được mời gọi vác thập giá đời mình bước theo Chúa trong hành trình cứu độ, để được thông phần vào sự phục sinh vinh hiển của Người.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con sống trọn Tuần Thánh này với niềm cảm mến nồng nàn, với lòng biết ơn sâu xa và với quyết tâm liên lỉ theo Chúa. Chúng con tin rằng, cùng bước đi với Chúa, chúng con có thêm nghị lực để can đảm vác thập giá đời mình và sẵn lòng chia sẻ gánh nặng thập giá với tha nhân. Amen. 


Comments are closed.