Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Năm B

Lời Chúa: Ga 20, 19-23

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con!” Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”.

 


Suy niệm

Hơi thở là dấu chỉ của sự sống. Đức Kitô Phục sinh thổi hơi trên các tông đồ để trao ban Thánh Thần, Đấng chính là sự sống của Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần đã biến đổi các ông, từ những người đang sợ sệt, khiếp đảm, nên những người can đảm và nhiệt thành, mạnh mẽ làm chứng cho Đức Kitô Phục sinh.

 Nhờ Bí tích Thánh tẩy, chúng ta được đón nhận sự sống mới của Chúa Thánh Thần, Đấng làm cho chúng ta trở nên con cái của Thiên Chúa trong Đức Kitô Phục sinh. Ngài hiện diện cách âm thầm nhưng hoạt động cách mạnh mẽ trong mỗi người và trong Giáo Hội. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần, chúng ta được biến đổi để trở nên chứng nhân của tình yêu Chúa cho thế giới hôm nay.

Lạy Chúa Giêsu, tự sức mình, chúng con cảm thấy sợ sệt và yếu đuối. Nhờ tin vào Chúa, chúng con biết mình giờ đây đã nhận lãnh sức mạnh thần linh Chúa. Xin cho chúng con đừng sống trong sợ hãi của tội lỗi nữa, nhưng can đảm sống trong sự thánh thiện của người tin nhận vào Thiên Chúa. 


Comments are closed.