Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Năm C

Lời Chúa: Ga 20, 19-23

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con!” Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”.


Suy niệm

“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”.

“Những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín”, vì sợ hãi, vì bất an, vì hoảng loạn. Nhưng nhờ việc các ông cùng nhau cầu nguyện, bình an của Chúa Giêsu Phục Sinh đổ xuống trên các ông. Cũng thế, khi các ông cùng nhau cầu nguyện với Đức Maria, Thánh Thần đã đậu xuống trên từng người, biến đổi các ông thành con người mới : thắng vượt những sợ hãi, các ông trở thành những chứng nhân can đảm và hân hoan của Tin Mừng Phục sinh.

Tác dụng của việc cầu nguyện chung thật hữu hiệu: làm nên một lòng một ý, mang lại ơn bình an của Đấng Phục Sinh, tràn đầy ân phúc của Chúa Thánh Thần. Nhờ đó người Kitô hữu mới có thể ra đi mang Tin mừng đến với anh em. Gia đình tôi đã nhận ra tác dụng của việc cầu nguyện chung hay chưa? Sức sống của Chúa Phục sinh có lan tỏa trong tôi và gia đình, để can đảm vượt qua những khó khăn, thách đố của cuộc sống hay không?

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đổ xuống trên chúng con lòng sốt mến, để có thể vượt qua được những sự khiếp nhược hầu có thể xưng mình là Kitô hữu trước anh chị em. Xin cho chúng con biết quý trọng giờ cầu nguyện chung trong gia đình, nhờ đó mỗi ngày gia đình chúng con nhận được bình an và ân phúc của Chúa. Amen.


Comments are closed.