Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh – Ngày 06/01/2019

Lời Chúa: Mt 2,1-12

Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, trong đời vua Hêrôđê, có mấy nhà đạo sĩ từ Ðông phương tìm đến Giê-rusalem. Các ông nói: “Vua người Do-thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Ðông phương, và chúng tôi đến để triều bái Người”. Nghe nói thế, vua Hêrôđê bối rối, và tất cả Giêrusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân, và hỏi họ cho biết nơi mà Ðức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: “Tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, vì đó là lời do Ðấng Tiên tri đã chép: Cả ngươi nữa, hỡi Bêlem, đất Giuđa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giuđa, vì tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, Người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của Ta”.

Bấy giờ Hêrôđê ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bêlem và dặn rằng: “Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về Hài Nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho Trẫm, để cả Trẫm cũng đến triều bái Người”. Nghe nhà vua nói, họ lên đường. Và kìa ngôi sao họ xem thấy ở Ðông phương, lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ Hài Nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy Hài Nhi và Bà Maria Mẹ Người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy Người. Rồi, mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến Người lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Hêrôđê, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình.

 


Suy niệm

HIỂU ĐỂ TIN, TIN ĐỂ HIỂU HƠN

“Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người” (Mt 2,2)

Khoa chiêm tinh là một ngành nghiên cứu khoa học rất phát triển trên thế giới xưa cũng như ngày nay. Đó là một chuyên ngành khoa học lý trí, nghiên cứu về các hành tinh. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Các nhà chiêm tinh hay còn gọi là Ba Vua, những người dùng lý trí để quan sát vũ trụ vạn vật. Từ những quan sát đó, họ đã thấy ngôi sao của Đấng Cứu Thế, họ bỏ tất cả để lên đường tìm kiếm niềm tin của mình. Đó là con đường tìm kiếm niềm tin thông qua lý trí, hiểu để tin và tin để hiểu hơn.

Trong sách Dân số có tiên báo: “Một ngôi sao xuất hiện từ Nhà Gia-cóp” (Ds 24,17). Ngôi sao xuất hiện bên phương đông có thật không? Đó là câu hỏi rất phổ biến khi con người thời đại đọc đoạn Tin Mừng ngày Lễ Hiển Linh. Nhà thiên văn học nổi tiếng Johannes Kepler đã dựa vào những nghiên cứu thiên văn hiện đại và kết luận rằng đã có một ngôi sao sáng chói xuất hiện ở Belem vào năm sinh của Chúa Giêsu. Nhà tri thức Frìedrich Wiesler cũng tìm thấy trong bản thời biểu Trung Hoa nói đến việc một ngôi sao sáng chói xuất hiện, vào gần thời điểm ra đời của Chúa Giêsu. Ba vua đã quan sát được hiện tượng ngôi sao xuất hiện và quyết tâm ra đi tìm vị vua mới sinh: “Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người” (Mt 2,2). Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 32 viết: “Căn cứ vào vận hành và biến hóa của thế giới, tính cách vô thường, trật tự và vẻ đẹp của nó, người ta có thể nhận biết Thiên Chúa”. Vũ trụ bao la với biết bao điều kỳ diệu ẩn chứa trong đó là một con đường dẫn tới nhận biết Thiên Chúa. Ba Vua đã khởi đầu hành trình đức tin của họ bằng con đường lý trí qua việc chiêm ngắm các tinh tú. Khi gặp được Chúa Hài Nhi, các ngôi sao kia đã nhoà đi để cho một ánh sáng duy nhất chiếu soi trên cuộc đời họ. Ánh sáng đó đã được Thánh Vịnh diễn tả : “Nhờ ánh sáng của Ngài, chúng con được nhìn thấy ánh sáng” (Tv 36,10). Ánh sáng của ngôi sao đã đưa Ba Vua đến ánh sáng ban sự sống đời đời.

Ba Vua là những người đã thấy và tin, họ là những người ngoại giáo không được mạc khải dẫn đường, nhưng vẫn cố gắng đi tìm Đấng là Chân Lý. Còn những vị kinh sư, họ nắm rất rõ rằng “Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng : Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời” (Mt 2,5-6), nhưng vẫn không ra đi khỏi những lợi ích đang tận hưởng để đến với Đấng được Kinh Thánh loan truyền. Lời Chúa cảnh tỉnh tất cả mọi Kitô hữu, những người được lãnh nhận trọn vẹn mặc khải, chúng ta đang đi tìm gì? Tìm Chúa hay tìm những gì thuộc về Chúa. Ba Vua luôn là mẫu mực cho mỗi người, hãy hiểu để tin và tin để hiểu hơn.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết ý thức hơn về những hồng ân đức tin và lý trí mà Chúa đã ban tặng. Đó là những món quà để chúng con tìm Chúa và tìm đến anh em mình. Nhờ đó, đức tin và lý trí sẽ trở nên đôi cánh giúp tâm trí chúng con vươn cao lên trong sự chiêm nghiệm chân lý. Amen.


Comments are closed.