Chúa Nhật IV Phục Sinh – Ngày 22/04/2018

Lời Chúa: Ga 10, 11 - 18

Khi ấy, Chúa Giêsu phán: “Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên. Kẻ làm thuê không phải là chủ chiên, và các chiên không phải là của người ấy, nên khi thấy sói đến, nó bỏ chiên mà trốn. Sói sẽ bắt chiên và làm chúng tản mát. Kẻ chăn thuê chạy trốn, vì là đứa chăn thuê, và chẳng tha thiết gì đến đàn chiên. Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta. Cũng như Cha biết Ta và Ta biết Cha, và Ta thí mạng sống vì đàn chiên. Ta còn những chiên khác không thuộc đàn này; cả những chiên đó Ta cũng phải mang về đàn; chúng sẽ nghe tiếng Ta. Và sẽ chỉ có một đàn chiên và một chủ chiên. Vì lẽ này mà Cha yêu mến Ta, là Ta thí mạng sống để rồi lấy lại. Không ai cất mạng sống khỏi Ta, nhưng tự Ta, Ta thí mạng sống. Ta có quyền thí mạng sống và cũng có quyền lấy lại. Ðó là mệnh lệnh Ta đã nhận nơi Cha Ta”.

 


Suy niệm

Mục Tử Nhân Lành

Khi ấy, Chúa Giêsu phán: “Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên. (Ga 10, 11)

Trình thuật Tin Mừng theo Thánh Luca hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu mạc khải cho các môn đệ biết Người là mục tử nhân lành, và chính Chúa Giêsu là người mục tử khuôn mẫu cho những ai muốn trở thành mục tử đích thực. Nhiệm vụ của người mục tử là dẫn dắt đàn chiên tới đồng cỏ xanh tươi và những dòng suối mát. Hơn nữa, mục tử đích thực phải biết bảo vệ chiên tránh khỏi lũ sói dữ đang chực chờ tấn công để bắt chiên. Chúa Giêsu mượn hình ảnh người mục tử nhân lành để diễn tả tình yêu thương của Chúa đối với con người. Sự nhân lành của người mục tử được biểu lộ qua hành động và các mối quan tâm: thí mạng sống vì đàn chiên là sứ mạng cứu chuộc của Chúa Giêsu; “Ta biết các chiên Ta và các chiên Ta biết Ta” là mối tương quan hai chiều giữa chủ và chiên; “Ta còn những chiên khác chưa thuộc đàn này” ám chỉ việc rao giảng Tin mừng là việc làm cấp thiết của mục tử để đưa mọi người về cùng một Giáo hội duy nhất dưới sự dẫn dắt của mục tử Giêsu.

Mỗi người Kitô hữu chúng ta được mời gọi theo gót mục tử nhân lành Giêsu để thi hành sứ mạng chăn dắt trong phạm vi và trách nhiệm của mình. Vì thế, chúng ta cần tập sống yêu thương, dấn thân như Chúa để mang tình yêu thương, hy vọng đến cho mọi người, nhất là những người nghèo khổ và không nơi nương tựa. Hơn nữa, dưới sự dẫn dắt của Chúa Giêsu là mục tử nhân lành, chúng ta hãy sống trung thực và bền đỗ trong ơn gọi của mỗi người để tất cả cùng nhau hăng hái ra đi làm chứng cho Chúa với tất cả lòng nhiệt thành. Có như vậy, chúng ta mới xứng đáng là con chiên ngoan hiền của Chúa và làm vinh danh Chúa trong đời sống hằng ngày.

Lạy Chúa Giêsu là mục tử nhân lành, xin cho chúng con biết noi gương Chúa để trở nên mục tử nhân lành trong bậc sống của mỗi người chúng con, ngõ hầu giúp các gia đình, giáo xứ, và xã hội trở thành những cộng đoàn hiệp nhất và yêu thương nhau. Amen.


Comments are closed.