Chúa Nhật IV Phục Sinh– Năm C – CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH – Ngày 08/05/2022

Lời Chúa: Ga 10,27-30

Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một.”

 


Suy niệm

HỒNG ÂN VÀ TRÁCH NHIỆM

“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi” (Ga 10,28)

Mục tử và đàn chiên là một đề tài được Đức Giêsu ưa thích, vì thế Ngài không bỏ lỡ cơ hội nào để diễn tả thật rõ ràng, thật đậm màu những đặc tính chủ yếu của đề tài đó. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu một lần nữa mạc khải cho những người thuộc đàn chiên của Ngài một điều vừa cao cả tuyệt vời, vừa rất thực trong đời sống hàng ngày.

Đầu tiên, khi thuộc về đàn chiên của Đức Giêsu, chúng ta ở trong mối tương quan với Ba Ngôi Thiên Chúa. Khi ấy, chúng ta là chiên của Đức Giêsu; chúng ta ở trong tay Chúa Cha; và Chúa Thánh Thần ngự trong chúng ta (1Cr 3,16). Đây là một ơn huệ vô cùng lớn lao. Con người là thụ tạo, lại được liên kết mật thiết với Đáng Sáng Tạo toàn năng. Con người phải chết, hư hoại, tội lỗi, lại được ở trong mối liên hệ với Đấng thánh thiện hằng sống. Chính Đức Giêsu đã tỏ lộ điều này cho con người, và con người cảm thấy mình cao cả và hạnh phúc biết bao. Giờ thì chúng ta có thể hiểu tại sao các triết gia định nghĩa: con người là một huyền nhiệm. Có thể họ không tin, nhưng họ đã cảm nhận được mỗi người đều hiện hữu trong mối tương quan siêu việt với Thiên Chúa, Đấng Tuyệt Đối.

Thứ đến, khi thuộc về đàn chiên của Đức Giêsu, chúng ta được nếm trải sự sống đời đời ngay từ đời này, trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi ngày, chúng ta đang hưởng nếm sự sống đời đời khi nghe Lời Chúa là Lời Hằng Sống, rước Thánh Thể là kết hợp thân thể chúng ta với Đấng Hằng Sống. Mỗi khi chúng ta cầu nguyện, Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta tương giao với Chúa Giêsu, cũng là tương giao với Chúa Cha, “Tôi và Chúa Cha là một” (Ga 10,30). Sự sống đời đời không phải đợi khi kết chúng ta được kết hợp hoàn toàn với Thiên Chúa Ba Ngôi, nhưng ngay trong đời sống hàng ngày, chúng ta đã được hưởng nếm rồi.

Ý thức mình thuộc về chiên của Đức Giêsu, chúng ta tạ ơn vì những điều cao cả tuyệt vời chúng ta đang có. Chúng ta tạ ơn vì được liên kết với Ba Ngôi Thiên Chúa, nguồn sống vĩnh cửu. Từ tâm tình tạ ơn, chúng ta sẽ chăm chút cho mối liên kết này, trong tất cả ngày sống của chúng ta. Tương quan với Thiên Chúa cũng được thể hiện qua tương quan của chúng ta với những người xung quanh chúng ta. Khi ý thức mình thuộc về đàn chiên của Đức Giêsu, chúng ta xây dựng cuộc đời mình theo ý Ngài, là “nghe” và thực hành “theo” Lời Chúa.

Chúng ta cầu xin cho mỗi người, cảm nghiệm được vinh dự mình thuộc về đàn chiên của Đức Giêsu, để từ đó, chúng ta sống tâm tình tạ ơn, gắn bó hơn nữa với Chúa, và xây dựng tương quan tốt với anh em. Chúng ta cũng cầu xin Chúa ban cho Giáo hội có nhiều mục tử biết sống kết hiệp mật thiết với Đức Kitô, trung thành với ơn gọi của mình để diễn tả đúng khuôn mặt của Đức Kitô, vị Mục Tử Nhân Lành.


Comments are closed.