Chúa Nhật III Phục Sinh – Ngày 15/04/2018

Lời Chúa: Lc 24, 35-48

Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào.

Mọi người còn đang bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: “Bình an cho các con! Thầy đây, đừng sợ”. Nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma. Chúa lại phán: “Sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy xem tay chân Thầy: chính Thầy đây! Hãy sờ mà xem: ma đâu có xương thịt như các con thấy Thầy có đây”. Nói xong, Người đưa tay chân cho họ xem. Thấy họ còn chưa tin, và vì vui mừng mà bỡ ngỡ, Chúa hỏi: “Ở đây các con có gì ăn không?” Họ dâng cho Người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ. Ðoạn Người phán: “Ðúng như lời Thầy đã nói với các con, khi Thầy còn ở với các con, là cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về Thầy trong luật Môsê, trong sách tiên tri và thánh vịnh”. Rồi Người mở trí cho các ông am hiểu Kinh Thánh.

Người lại nói: “Có lời chép rằng: Ðấng Kitô sẽ phải chịu thương khó, và ngày thứ ba Người sẽ từ cõi chết sống lại. Rồi phải nhân danh Người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Giêrusalem. Còn các con, các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy”.

 


Suy niệm

CHIA SẺ CUỘC SỐNG LÀ DẤU CHỨNG PHỤC SINH

“Chính anh em là chứng nhân về những điều này” (Lc 24, 48).

Chia sẻ cuộc sống là dấu chứng Phục Sinh. Để thuyết phục các tông đồ nhận ra Ngài đã sống lại, Đức Giêsu đã tỏ mình ra cho các ông bằng nhiều cách thức khác nhau: Thuyết phục bằng lời, Chúa chúc bình an nhưng các ông vẫn hoảng hốt; đề nghị đụng chạm tới Ngài: Hãy nhìn, hãy sờ vào Ngài, các ông vẫn ngại ngần; cuối cùng Chúa chia sẻ cuộc sống bằng việc cùng ăn uống với các tông đồ. Việc chia sẻ cuộc sống đã hoàn toàn thuyết phục các tông đồ chấp nhận Tin Mừng Phục Sinh. Các tông đồ không chỉ được thấy Chúa Phục Sinh mà còn được sống với Chúa Phục Sinh.

Sau khi các ông đã hoàn toàn xác tín, Đức Giêsu mời gọi họ đi làm chứng cho Ngài. Từ đó, chẳng còn lẽ gì khiến các ông nghi ngờ Chúa phục sinh: Tù mặc tù, khổ mặc khổ, đe dọa mặc đe dọa, v.v. họ chỉ còn một ối bận tâm duy nhất: “Miễn là Đức Kitô được rao giảng” (Pl. 1,18).

Câu hỏi đặt ra cho chúng ta hôm nay: Tôi có xác tín Chúa phục sinh không? Với cảm nghiệm được sống với Chúa Phục Sinh, người ta không thể không nói về Chúa Phục Sinh và không thể không sống điều Chúa dạy. Cha Charles de Faucauld nói: “Chỉ có một số người có thể làm chứng bằng lời nói; nhưng mọi người đều có thể làm chứng bằng đời sống lương thiện, gương mẫu”.

Chúng ta hãy đi làm chứng cho Chúa Kitô Phục Sinh bằng việc chia sẻ cuộc sống với anh chị em mình. Đức tin được chứng minh tốt nhất bằng việc chia sẻ cuộc sống với nhau. Quanh chúng ta có nhiều hoàn cảnh đáng thương về cuộc sống dẫn tới đáng thương về tinh thần. Chúng ta hãy thay Đức Kitô mà nâng đỡ nhau, hãy học bài học nhân ái của Đức Giêsu mà không ngừng phục vụ nhau.

Chia sẻ cuộc sống chính là biết cùng vui, cùng buồn, cùng lo lắng, cùng hy vọng, cùng ước mơ với anh chị em quanh chúng ta. Chia sẻ niềm tin phục sinh cách thuyết phục khi ta biết “đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Để con đem tin kính vào nơi nghi nan và chiếu trông cậy và nơi thất vọng” (Kinh Hòa Bình của Thánh Phanxicô Assisi).

Lạy Chúa Phục Sinh, Chúa đã giúp các tông đồ tin Chúa phục sinh nhờ việc chia sẻ cuộc sống với họ. Xin Chúa dạy chúng con biết cách chia sẻ niềm tin của mình cho anh em bằng việc chia sẻ cuộc sống đức tin với mọi người. Xin cho chúng con cảm nghiệm được Chúa phục sinh, biết thể hiện niềm tin phục sinh qua cách sống, hầu thuyết phục anh chị em tin Chúa đã phục sinh. Amen.


Comments are closed.