Chúa Nhật II Thường Niên Năm B – Ngày 14/01/2018

Lời Chúa: Ga 1, 35 – 42

Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa”. Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo Mình, thì nói với họ: “Các ngươi tìm gì?” Họ thưa với Người: “Rabbi, nghĩa là: thưa Thầy, Thầy ở đâu?” Người đáp: “Hãy đến mà xem”. Họ đã đến và xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy, lúc đó độ chừng giờ thứ mười.

Anrê, em ông Simon Phêrô, (là) một trong hai người đã nghe Gioan nói và đã đi theo Chúa Giêsu. Ông gặp Simon anh mình trước hết và nói với anh: “Chúng tôi đã gặp Đấng Messia, nghĩa là Đấng Kitô”. Và ông dẫn anh mình tới Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhìn Simon và nói: “Ngươi là Simon, con ông Gioan, ngươi sẽ được gọi là Kêpha, nghĩa là Đá”.

 


Suy niệm

GIỚI THIỆU CHÚA CHO NGƯỜI KHÁC

“Ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu”. (Ga 1, 42 a)

Trong cuộc sống thường ngày, khi người bán hàng muốn bán được sản phẩm, người ta dùng mọi lời lẽ hấp dẫn, những cách thức quảng cáo, tiếp thị cho người khác biết về những công dụng mà sản phẩm mang lại. Hay khi ta có một niềm vui trọng đại thì ta cũng muốn báo cho những người thân, những người bạn bè của mình biết để họ cùng chung vui với mình. Còn với người Kitô hữu, chúng ta có niềm vui lớn lao là có được chính Chúa, chúng ta đã nói về Chúa, đã giới thiệu về Chúa cho những người chưa biết Chúa để họ cũng nhận biết và tin Ngài hay chưa?

Ông Anrê trong đoạn Tin mừng chúng ta vừa nghe, sau khi được Gioan giới thiệu, ông đã đến ở lại với Người và nhận biết Người. Sau đó, ông đã giới thiệu Đấng Mêssia cho anh mình là ông Phêrô.

Để giới thiệu cho người khác biết về một người nào đó thì ta phải biết rõ về người mà ta sẽ giới thiệu. Cũng thế, để có thể giới thiệu Chúa cho người khác thì người Kitô hữu phải biết rõ về Chúa, phải cảm được về Chúa thì lời giới thiệu của mình mới có hiệu quả. Ông Anrê giới thiệu Đức Giêsu cho anh mình là ông Phêrô sau khi đã đến ở lại với Người, đã biết về Người và cảm được Người.

Noi gương Anrê trong đoạn tin mừng hôm nay, mỗi Kitô hữu chúng ta cũng hãy giới thiệu Chúa cho những người chưa nhận biết Chúa. Cách giới thiệu Chúa, nói về Chúa hiệu quả nhất trong thời đại hôm nay là bằng chính đời sống bác ái yêu thương của người Kitô hữu. Vì con người thời đại này cần chứng nhân hơn thầy dạy. Nếu họ có tin thầy dạy thì bởi vì thầy dạy là chứng nhân.


Comments are closed.