Chúa Nhật II Mùa Vọng năm B

Lời Chúa: Mc 1, 1-8

Khởi đầu Phúc Âm của Ðức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa. Như có lời Tiên tri Isaia chép rằng: Ðây Ta sai Thiên Thần của Ta đến trước mặt ngươi để dọn đường cho ngươi. Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: “Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng”.

Gioan Tẩy Giả xuất hiện trong hoang địa, rao giảng phép rửa sám hối cầu ơn tha tội. Dân cả miền Giuđêa và Giêrusalem tuôn đến với người, thú tội và chịu phép rửa trong sông Giođan. Lúc đó Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Người rao giảng rằng: “Ðấng đến sau tôi, quyền năng hơn tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi dây giày Người. Phần tôi, tôi lấy nước mà rửa các ngươi, còn Ngài, Ngài sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần”.

 


Suy niệm

 Gioan là khuôn mẫu sống Mùa Vọng. Ông chuẩn bị cho mọi người đón nhận Đấng Cứu thế. Ông kêu gọi mọi người sám hối, sửa đổi lối sống, dọn con đường đời mình cho thẳng để đón tiếp Ngài. Ông khiêm tốn tự nhận mình không đáng « cởi dây giày» cho Đấng sẽ đến. Sứ điệp của ông đánh động lòng người bởi ông sống điều ông nói và khiêm hạ chu toàn sứ mạng của mình. Ông dọn lòng mình và hối thúc người khác dọn lòng để đón chờ Chúa.

Mùa Vọng đặt mỗi người chúng ta trước lời mời gọi : “Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa lối cho thẳng để Người đi”. Tôi sẽ làm gì để dọn đường cho Chúa đến với tôi và gia đình mình ?  

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tích cực dọn đường cho Chúa đến bằng việc hoán cải, dám nhìn nhận những sai lỗi của mình và can đảm sửa sai. Xin cho chúng con biết siêng năng đến với bí tích Giải tội để lãnh nhận ơn giao hòa và biết kín múc sức mạnh nâng đỡ nơi Thánh Thể Chúa. Amen.


Comments are closed.