Chúa Nhật I Mùa Chay – Năm C

Lời Chúa: Lc 4, 1-13

Khi ấy, Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần, liền rời vùng sông Giođan và được Thánh Thần đưa vào hoang địa ở đó suốt bốn mươi ngày, và chịu ma quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì và sau thời gian đó, Người đói. Vì thế, ma quỷ đến thưa Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy truyền cho đá này biến thành bánh đi”. Chúa Giêsu đáp: “Có lời chép rằng: Người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn bằng lời Chúa nữa”.
Rồi ma quỷ lại đem Người lên cao hơn cho xem ngay một lúc tất cả các nước thiên hạ và nói với Người rằng: “Tôi sẽ cho ông hết thảy quyền hành và vinh quang của các nước này, vì tất cả đó là của tôi và tôi muốn cho ai tuỳ ý. Vậy nếu ông sấp mình thờ lạy tôi, thì mọi sự ấy sẽ thuộc về ông!” Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: “Có lời chép rằng: Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi và chỉ phụng thờ một mình Người thôi”.


Suy niệm

“Thánh Thần thúc đẩy Chúa vào hoang địa, và chịu cám dỗ”.

Mục đích tối hậu của con người là Thiên Chúa, thế nhưng thân phận con người lại sống giữa trần gian đầy thử thách với Danh, Lợi, Thú. Ma quỷ luôn tìm cách dụ dỗ, lôi kéo con người xa rời Thiên Chúa bằng những dẫn dụ chiều theo bản năng, sự dễ dãi và ham muốn hết sức tự nhiên. Mặc lấy bản tính loài người, Chúa Giêsu cũng phải chịu thử thách và cám dỗ, thế nhưng Ngài đã chiến thắng bằng sự khiêm nhường, trung tín và vâng phục Thiên Chúa Cha.

Adam Eva ngày xưa đã sa ngã trước cám dỗ. Chúa Giêsu đã chiến thắng cám dỗ. Mỗi chúng ta hôm nay cũng không tránh khỏi những thử thách và cám dỗ đeo đuổi hằng ngày, hãy bước theo Chúa Giêsu và nhờ Người mà chiến đấu và chiến thắng ba thù: ma quỷ, thế gian và những đam mê tội lỗi.

Lạy Chúa, thân phận con người vốn mỏng giòn yếu đuối, xin cho chúng con biết theo chân Chúa Giêsu, luôn biết khiêm nhường cậy dựa vào ơn Chúa, sống trung thành phụng sự và vâng phục thánh ý Chúa. Amen.


Thánh Cyrillô Đan sĩ và Thánh Mêthođiô giám mục

Thánh Cyrillô và thánh Mêthođiô là hai anh em ruột được sinh ra trong một gia đình giầu sang, quí phái, đã có công đem ánh sáng Tin Mừng cho dân tộc Slaves. Hai thánh được cha mẹ nuôi dưỡng ở thành phố Byzance. Các Ngài lớn lên trong sự giáo dục cẩn thận của cha mẹ của các Ngài cả mặt học vấn, lẫn tu đức. Các Ngài đã sớm chứng tỏ là những người thuộc trọn về Thiên chúa để loan báo Tin Mừng cho người dân Slaves…..xem tiếp


Comments are closed.