Chúa Nhật Chúa Hiển Linh – Ngày 07/01/2018

Lời Chúa: Mt 2, 1-12

Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, trong đời vua Hêrôđê, có mấy nhà đạo sĩ từ Đông phương tìm đến Giê-rusalem. Các ông nói: “Vua người Do-thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông phương, và chúng tôi đến để triều bái Người”. Nghe nói thế, vua Hêrôđê bối rối, và tất cả Giêrusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân, và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: “Tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, vì đó là lời do Đấng Tiên tri đã chép: Cả ngươi nữa, hỡi Bêlem, đất Giuđa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giuđa, vì tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, Người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của Ta”.

Bấy giờ Hêrôđê ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bêlem và dặn rằng: “Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về Hài Nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho Trẫm, để cả Trẫm cũng đến triều bái Người”. Nghe nhà vua nói, họ lên đường. Và kìa ngôi sao họ xem thấy ở Đông phương, lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ Hài Nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy Hài Nhi và Bà Maria Mẹ Người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy Người. Rồi, mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến Người lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Hêrôđê, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình.

 


Suy niệm

HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN

«Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người» (Mt 2,2).

Chúa Giêsu là Đấng Thiên sai tỏ mình ra cho mọi dân tộc, những ai nhận biết và tin vào Ngài thì được ơn cứu độ. Trong Tin mừng hôm nay, thánh sử Matthêu kể lại truyện ba nhà đạo sĩ theo ánh sao lạ tìm đến kính thờ Chúa Giêsu. Hành trình tìm kiếm Chúa của các ngài không mấy giản đơn nhưng nhờ sự kiên trì họ đã gặp được Chúa.

Thánh sử Matthêu rất tinh ý khi đưa ra hai thái độ trước lời tiên báo vua dân Dothái sinh ra tại Bêlem. Trước hết, vua Hêrôđê và dân Dothái là những người được thừa hưởng ơn cứu độ và là người đầu tiên được tỏ cho biết qua sách các ngôn sứ, nhưng họ từ chối tìm kiếm và tìm cách khử trừ. Ta cũng nên dừng lại về cách hành xử của các thượng tế và kinh sư: họ thông thạo, trích dẫn và giải thích đúng Kinh Thánh về nơi sinh của Hài Nhi, nhưng họ không lên đường. Thánh Augustinô bảo họ là “những cây cột số”, họ chỉ đúng đường nhưng lại đứng yên. Trái ngược với thái độ của Hêrôđê, thượng hội đồng Dothái và dân chúng, đó là các đạo sĩ đại diện cho dân ngoại. Họ đã nhờ ánh sao lạ dẫn đường tìm đến Hài Nhi, nhưng ngôi sao ấy không phải lúc nào cũng tỏ rạng. Những lúc ánh sao bị che khuất, họ phải tự tìm đường qua việc hỏi han để thắp lên hy vọng và tiếp tục lên đường. Lòng khao khát và thiện chí ấy của họ đã không hoài công. Họ mừng rỡ vô cùng khi gặp được Hài Nhi Giêsu và dâng lên Ngài lễ vật tốt nhất của họ. Sau khi gặp được Chúa, họ được báo mộng đi con đường khác mà về xứ mình. Con đường dẫn họ đến hạnh phúc viên mãn.

Đời người là một cuộc hành trình, có người tìm kiếm tiền tài, danh vọng hay quyền thế cao sang. Phần chúng ta, ta đang tìm điều gì trong cuộc đời mình? Thiết nghĩ, người Kitô hữu không tìm điều gì khác ngoài Đức Kitô, bởi Ngài chính là nguồn sống, niềm vui, hạnh phúc và cùng đích của ta. Hành trình ấy luôn gặp nhiều gian truân thử thách và đòi buộc chúng ta phải ra khỏi tình trạng yên thân: yên thân trong cuộc sống tiện nghi, trong ý riêng, trong địa vị…để tìm đến với Giêsu hiện diện nơi người nghèo đói, đau khổ, bệnh tật và những người bị gạt ra bên lề xã hội. Khi gặp được Chúa, ta được Ngài biến đổi thành con người mới (x.Lc 19,1-8). Đồng thời ta cũng được mời gọi trở thành ánh sao dẫn đường, không phải đến một nơi nào khác và đến với một ai khác hay là đến với chính mình, mà đến với “Hài Nhi nằm trong máng cỏ”, Đấng đã đến vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta.

Chúa Giêsu là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, qua Giáo hội Ngài đã ban cho nhân loại phương tiện để đạt được ơn cứu độ. Xin cho mỗi người chúng ta biết đọc và suy gẫm lời Chúa, năng lãnh nhận các Bí tích, nhất là Bí tích Hòa giải và Thánh Thể, để chúng ta không đi trệch hướng trên đường tiến về nhà Cha.


Comments are closed.