Chúa Nhật Chúa Hiển Linh – Năm C

Lời Chúa: Mt 2, 1-12

Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, trong đời vua Hêrôđê, có mấy nhà đạo sĩ từ Ðông phương tìm đến Giê-rusalem. Các ông nói: “Vua người Do-thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Ðông phương, và chúng tôi đến để triều bái Người”. Nghe nói thế, vua Hêrôđê bối rối, và tất cả Giêrusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân, và hỏi họ cho biết nơi mà Ðức Kitô sinh hạ. (…) Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy Hài Nhi và Bà Maria Mẹ Người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy Người. Rồi, mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến Người lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Hêrôđê, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình.


Suy niệm

“Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Ðông phương, và chúng tôi đến để triều bái Người”.

Thiên Chúa luôn chủ động đi bước trước đến với con người. Nếu không có vì sao lạ, ba nhà đạo sĩ sẽ chẳng thể nào nhận biết được vũ trụ đang có một biến cố trọng đại vô tiền khoáng hậu trong lịch sử nhân loại. Nhờ tình yêu nhưng không của Thiên Chúa, những con người ở ngoại vi xa xôi đã tìm về nơi hang đá Belem, nơi Thiên Chúa khai mở một triều đại hồng phúc kéo dài thiên thu bất tận để cứu độ con người.

Ba nhà đạo sĩ đã gặp được Chúa Hài Nhi vì họ đã mở lòng đón nhận dấu chỉ của thời đại một cách khiêm hạ, tận lòng. Thái độ đó cũng cần lắm đối với mỗi người chúng ta trong hành trình tìm Chúa trong cuộc sống hôm nay.

Lạy Chúa, Chúa đã thương tỏ mình cho ba nhà đạo sĩ và đang mời gọi mỗi người chúng con lên đường trong hành trình đức tin. Xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn biết thắp sáng lên ngọn lửa đức tin trong đời sống hàng ngày, đồng thời biết can đảm luôn lên đường làm chứng cho Chúa giữa lòng thế giới hôm nay. Amen.


Comments are closed.