Chúa Nhật Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa – Ngày 12/01/2020

Lời Chúa: Mt 3, 13-17

Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ xứ Galilêa mà đến với Gioan ở sông Giođan, để ông làm phép rửa cho. Nhưng Gioan can Người rằng: “Chính tôi phải được Ngài rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi sao?” Chúa Giêsu liền đáp lại: “Không sao, vì chúng ta cần chu toàn bổn phận như thế”. Và bấy giờ ông Gioan chiều ý Người. Chúa Giêsu chịu phép rửa, rồi bước lên khỏi nước. Này đây các tầng trời mở ra, và Người thấy Thánh Thần Chúa ngự xuống như một bồ câu và đậu trên Người. Và ngay lúc ấy, có tiếng từ trời phán: “Này là Con yêu dấu của Ta, Con đẹp lòng Ta”.

 


Suy niệm

NÊN THÁNH QUA BỔN PHẬN

“Không sao, vì chúng ta cần chu toàn bổn phận như thế” (Mt 3,15).

Trong Giáo Hội, tất cả mọi người đều được mời gọi sống ơn gọi nên thánh. Thật vậy, ngay từ Cựu Ước, Thiên Chúa đã phán: “Các ngươi phải nên thánh vì Ta là Đấng Thánh” (Lv 20,26). Đến thời Tân Ước, Chúa Giêsu tha thiết mời gọi: “Các con hãy nên trọn lành như Cha các con trên trời là Đấng trọn lành” (Mt 5,48). Thế nhưng, chúng ta phải làm sao để nên thánh? Sứ điệp Lời Chúa ngày hôm nay sẽ hướng dẫn chúng ta sống ơn gọi này.

Tin Mừng hôm nay thuật lại sự kiện Đức Giêsu đến sông Giođan xin ông Gioan làm phép rửa cho mình (x. Mt 3,13). Khi ấy, ông Gioan đang làm phép rửa cho mọi người với việc kêu gọi sám hối để dọn lòng chờ đón Đấng Messia. Vì Đức Giêsu muốn chu toàn Thánh ý Chúa Cha (x. Mt 3,15) nên Ngài đã tự nguyện đồng hàng với các tội nhân, mặc dầu là Đấng vô tội, đến lãnh phép rửa nơi Gioan (x. GLHTCG, số 1224). Thật vậy, Đức Giêsu từng nói với các môn đệ: “Ta từ trời xuống không phải để làm theo ý Ta mà là ý của Đấng đã sai Ta” (Ga 6,38). Quả thật, Đức Giêsu là vị Tôi Trung của Thiên Chúa như lời Isaia đã loan báo (x. Is 42,1). Chính vì thế, ngay trong lúc Gioan Tẩy Giả làm phép rửa, có tiếng Chúa Cha phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người” ( Mt 3,17). Không những thế, Đức Giêsu còn nhắc nhớ cho Gioan Tẩy Giả về việc chu toàn bổn phận khi ông ngần ngại không dám rửa cho Ngài: “Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính” ( Mt 3,15). Như vậy, Đức Giêsu đã mở cho chúng ta một phương thế nên thánh khi chu toàn bổn phận Thiên Chúa trao ban.

Mỗi người đều có bổn phận hay trách nhiệm nhất định mà Chúa đã trao phó. Mặc dầu mỗi người khác nhau về ơn gọi hay bổn phận nhưng chúng đều là phương thế để giúp ta nên thánh. Đức cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận có viết: “Người thợ nên thánh ở công xưởng, người lính nên thánh ở bộ đội, bệnh nhân nên thánh ở bệnh viện, học sinh nên thánh ở học đường, nông phu nên thánh ở ruộng rẫy, linh mục nên thánh trong mục vụ, công chức nên thánh ở công sở. Mỗi bước tiến là một bước hy sinh trong bổn phận” (ĐHV, số 24). Do đó, mọi người đều có thể nên thánh trong bậc sống của mình. Như thế, nên thánh không những là làm những việc phi thường nhưng còn là chu toàn bổn phận của mình một cách phi thường. Điển hình là Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã nên thánh không bởi những việc làm phi thường hay kỳ diệu nào nhưng qua việc chu toàn từng việc nhỏ trong bổn phận của mình. Như vậy, con đường nên thánh không là một điều gì quá khó khăn nhưng là một việc có thể và dễ dàng khi chúng ta biết học theo Đức Giêsu chu toàn Thánh Ý Chúa Cha, nghĩa là chu toàn bổn phận mà Thiên Chúa đã trao phó cho mình.

Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa đã dạy chúng con một phương thế nên thánh đơn giản mà hữu hiệu là chu toàn Thánh Ý Thiên Chúa. Xin cho chúng con biết nỗ lực không ngừng bắt chước Chúa để từng ngày nên thánh qua việc chu toàn bổn phận hay trách nhiệm mà Thiên Chúa đã trao phó cho chúng con. Amen.


Comments are closed.