Chúa Nhật 9 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Mc 12, 1-12

Khi ấy, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão rằng: “Có người trồng một vườn nho, rào dậu xung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp, đoạn cho tá điền thuê vườn nho và trẩy đi phương xa. “Ðến kỳ hạn, ông sai đầy tớ đến với tá điền thu phần hoa lợi vườn nho. Nhưng những người này bắt tên đầy tớ đánh đập và đuổi về tay không. Ông lại sai đầy tớ khác đến với họ. Người này cũng bị chúng đánh vào đầu và làm sỉ nhục. Nhưng người thứ ba thì bị chúng giết. Ông còn sai nhiều người khác nữa, nhưng kẻ thì bị chúng đánh đập, người thì bị chúng giết chết. “Ông chỉ còn lại một cậu con trai yêu quý cuối cùng, ông cũng sai đến với họ, (vì) ông nghĩ rằng: “Chúng sẽ kiêng nể con trai ta”. Nhưng những tá điền nói với nhau rằng: “Người thừa tự đây rồi, nào ta hãy giết nó và cơ nghiệp sẽ về ta”. Ðoạn chúng bắt cậu giết đi và quăng xác ra ngoài vườn nho. Chủ vườn nho sẽ xử thế nào? Ông sẽ đến tiêu diệt bọn tá điền và giao vườn nho cho người khác. Các ông đã chẳng đọc đoạn Thánh Kinh này sao: “Tảng đá những người thợ xây loại ra, trở thành đá góc tường. Ðó là việc Chúa làm, thật lạ lùng trước mắt chúng ta”. Họ tìm bắt Người, nhưng họ lại sợ dân chúng. Vì họ đã quá hiểu Người nói dụ ngôn đó ám chỉ họ. Rồi họ bỏ Người mà đi.

 


Suy niệm

Khi đọc Tin Mừng, chúng ta thường bị cuốn hút bởi những phép lạ và những lời dạy của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, cuộc đời trần thế của Chúa Giêsu không chỉ gồm những phép lạ hay lời rao giảng cuốn hút ấy, mà quan trọng hơn hết, đó là một chuỗi kết hiệp mật thiết giữa Ba Ngôi Thiên Chúa. Từng ngày sống, Chúa Giêsu luôn hướng về Thiên Chúa Cha, tìm kiếm và thực thi thánh ý Chúa Cha dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Chúa Giêsu mạc khải cho chúng ta mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúng ta có Thiên Chúa là Cha trên trời hằng yêu thương và chăm sóc. Chúng ta có Chúa Giêsu là người bạn tâm giao luôn gần gũi và đồng hành. Chúng ta có Chúa Thánh Thần là Đấng thánh hoá và hướng dẫn chúng ta thực thi thánh ý Chúa Cha. Như vậy, cuộc đời chúng ta, như Chúa Giêsu, là cuộc đời chan hòa sức sống và tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Lạy Chúa Giêsu, mỗi lần làm dấu Thánh giá là chúng con tuyên xưng Thiên Chúa Ba Ngôi giữa mọi người, là tin nhận rằng Thiên Chúa Ba Ngôi đang đang hiện diện và hướng dẫn đời sống chúng con. Xin cho chúng con làm việc thánh thiện này cách ý thức như dấu chỉ đức tin chúng con thuộc về Chúa. Amen. 


Comments are closed.