Chúa Nhật 5 Thường Niên Năm A

Lời Chúa: Mt 5, 13-16

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó không còn sử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó.
“Các con là sự sáng thế gian. Một thành phố xây dựng trên núi, không thể che giấu được. Và người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời”.

 


Suy niệm

“Các con là muối đất” (Mt 5,13a).

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng hình ảnh của muối để nói về thuộc tính của người Kitô hữu. Trước hết, muối là một chất vô trùng ngăn ngừa sự phân hủy. Cũng vậy, người Kitô hữu phải là “chất vô trùng” của thế gian, sống giữa thế gian mà không bị lây nhiễm những thói tục xấu xa của thế gian. Hơn thế nữa, đặc tính của muối là mặn. Nếu không mặn thì muối không còn lợi ích gì nữa. Người Kitô hữu cũng phải có vị mặn. Đó là vị mặn của sự công chính để ngăn ngừa cho thế gian bớt cảnh bất công. Đó là vị mặn của lòng trong sạch để ngăn ngừa cho thế gian bớt sa đọa. Đó là vị mặn của lòng yêu thương để cho thế gian đỡ phải chúng kiến những cảnh đau thương (x. LM. ĐINH TẤT QUÝ, Lời Chúa & Cuộc Sống 1, NXB. Tôn Giáo, 2012, tr. 204-205).

Chúng ta hãy can đảm trở nên những người Kitô hữu mang lấy vị mặn của muối để trái đất này vơi đi những hận thù và bất công. Chúng ta hãy can đảm trở nên những người Kitô hữu dám sống và làm chứng cho Tin Mừng bằng một cuộc sống công chính, trong sạch và tràn ngập tình yêu thương. Chúng ta hãy can đảm trở nên những người Kitô hữu “ vô trùng” ướp thế gian trong vị mặn của lòng xót thương và sự thánh thiện.

Lạy Chúa Giêsu, trong cuộc chiến không cân sức với thế gian này, có những lúc chúng con cảm thấy mệt mỏi khiến vị muối của người Kitô hữu trở nên nhạt đi, xin ban cho chúng con lòng cậy trông vững vàng để chúng con luôn biết dựa vào Chúa mỗi khi chán chường, thất vọng. Và xin cho chúng con luôn biết ý thức sứ mạng của mình khi sống giữa thế gian để luôn trở nên những hạt muối Kitô hữu có ích cho Nước Trời. Amen.


Comments are closed.