Chúa Nhật 4 Thường Niên Năm A

Lời Chúa: Mt 5, 1-12a

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng:
“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Nước làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời”.


Suy niệm

“Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương” (Mt 5,7).

Gặp một người hành khất, ta nở một nụ cười và giúp người hành khất một ít tiền. Khi đó, ta mong được đáp lại điều gì từ nơi người hành khất? Chắc chắn ta không mong người hành khất cho lại ta ít tiền nhưng ta rất mong ông ta nở một nụ cười đáp lễ. Quả thế, của cải vật chất là thứ có người rất cần nhưng cũng có người lại dư đủ không cần người khác ban tặng. Nhưng nụ cười chân thành mang đến niềm vui là thứ tất cả mọi người đều mong chờ được trao tặng. Tất cả mọi người đều rất cần niềm vui, và niềm vui chân thực chỉ đến từ Thiên Chúa.

Qua mối phúc thứ năm trong bài Tin Mừng hôm nay, thầy Giê-su đưa chúng ta vào một mối tương quan thương xót-được thương xót. Không thể nói rằng ta có thể thương xót mà không cần được thương xót. Bởi, ta chỉ có thể cho cái mà mình có. Muốn cho đi lòng thương xót, trước hết ta phải cảm nghiệm lòng thương xót. Lòng Thương Xót của Thiên Chúa là nguồn vô tận, luôn đợi chờ. Nơi Chúa, người Ki-tô hữu kín múc cách dồi dào Lòng Thương Xót Chúa để có thể chuyển Lòng Thương Xót đến cho tha nhân. Hơn nữa, chỉ biết xót thương người khác, ta mới đáng tiếp tục hưởng Lòng Thương Xót của Chúa. Dụ ngôn người con bất lương minh họa cho điều đó (x.Mt 18, 21-35). Do vậy, ai biết xót thương tha nhân thì được Thiên Chúa xót thương và ai đã cảm nhận được lòng Chúa xót thương mình thì biết xót thương anh em. Chìm trong lòng thương xót, con người chìm trong mối phúc của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, Chúa đã ban tặng cho chúng con Lòng Thương Xót của Chúa nhưng không. Chúng con xin Chúa cho chúng con cũng biết trao ban Lòng Thương Xót ấy cho mọi người cách nhưng không, đặc biệt là gia đình chúng con và những người đau khổ xung quanh chúng con. Nhờ đó, ân sủng và danh thánh Chúa có thể lan tỏa đến cùng trái đất. Xin uốn lòng chúng con nên giống trái tim thương xót của Chúa để chúng con có khả năng thương xót cả những lúc chúng con đang gặp đau khổ thử thách như mẫu gương thương xót của Chúa trên Thánh Giá xưa. Amen.


Comments are closed.