Chúa Nhật 5 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Mc 1, 29-39

Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi hội đường, Người cùng với Giacôbê và Gioan đến nhà Simon và Anrê. Lúc ấy bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên giường, lập tức người ta nói cho Người biết bệnh tình của bà. Tiến lại gần, Người cầm tay bà, và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các ngài.

Chiều đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến Người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám: và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ, và không cho chúng nói, vì chúng biết Người.

 


Suy niệm

Trang Tin Mừng khép lại với lời xác định : Chúa Giêsu đã “chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ”. Việc chữa lành chỉ là bước khởi đầu của ơn cứu độ, vì chính cảm nhận về ân huệ này phải dẫn con người đến niềm tin, và đón nhận Tin Mừng giải thoát nơi Chúa Giêsu, Đấng Cứu thế. Người không chỉ chiến thắng bệnh tật, ma quỷ và sự chết, nhưng còn dẫn đưa con người đến sự sống đời đời.

Giáo hội có sứ mạng tiếp tục rao truyền Tin Mừng của Chúa Giêsu để “ai tin thì sẽ được cứu độ”. Khi con người ngày nay vẫn đang phải đối diện với biết bao bệnh tật, đau khổ cả tinh thần lẫn thể chất, thì niềm tin vào sức mạnh cứu độ của Thiên Chúa sẽ giúp chúng ta luôn cậy trông, nhẫn nại trong thử thách để luôn kiên vững trong niềm tin.   

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Đấng giàu lòng thương xót, xin uốn lòng chúng con nên giống Trái Tim Chúa để chúng con cũng biết lưu tâm, nâng đỡ, ủi an những anh, chị, em kém may mắn sống chung quanh chúng con. Amen. 


 

Comments are closed.