Chúa Nhật 5 Thường Niên A – Ngày 09/02/2020

Lời Chúa: Mt 5,13 – 16

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó không còn sử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó.

Các con là sự sáng thế gian. Một thành phố xây dựng trên núi, không thể che giấu được. Và người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời”.

 


Suy niệm

LÀ ÁNH SÁNG THẾ GIAN

“Các con là sự sáng thế gian” (Mt 5,14).

Chúa Giêsu dẫn các môn đồ lên núi và Người đã long trọng công bố bản Hiến Chương Nước Trời. Liền sau đó, Chúa Giêsu mời gọi từng môn đệ của Ngài họa lại hình ảnh chân thực của Ngài trong đời sống mình: “Các con là sự sáng thế gian.”

Đó là lời mời gọi, lời nhắn nhủ và lời thúc bách chúng ta trở nên ánh sáng cho trần gian, trở nên nguồn sáng soi dọi vào những nơi tối tăm đang bao trùm lấy bao nhiêu tâm hồn, bao nhiêu phận người, bao nhiêu mảnh đời đang buông trôi theo dòng đời đen tối này, và nên ánh sáng để cùng cộng góp với nhiều người lành dưới thế này thành những vùng ánh sáng dẫn đường cho nhiều người tìm về bên Chúa là Nguồn Ánh Sáng vĩnh cửu. Nhưng làm sao chúng ta có thể trở nên ánh sáng cho trần gian được khi chính mình đang còn dò dẫm tìm đường đi về phía Chúa? Làm sao chúng ta trở nên ánh sáng khi chính mình đang còn đầy dẫy những vùng tối, vùng mờ trong tâm trí, cõi lòng và trong cách sống của mình?

Đức Thánh Cha Phanxicô, trong Tông huấn Đức Kitô đang sống, gửi đến những người trẻ và mọi tín hữu một lời giải đáp, là nhìn vào biến cố tử nạn và phục sinh của Đức Kitô, Chúa chúng ta. Giờ đây, chính Ngài đang sống, đang hiện diện bên chúng ta để cùng chúng ta tiến về Nước Trời là nơi đầy ánh sáng cho dẫu quá khứ đời ta đầy đau thương và khốn khó. Dưới ánh sáng của mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Đức Kitô, chúng ta tìm thấy lối thoát cho mình để trở nên ánh sáng cho trần gian này. Vậy ra, việc chúng ta trở thành ánh sáng cho thế gian này là chúng ta đang đi đúng con đường của Chúa Giêsu, rập khuôn đời mình theo mẫu gương của Chúa Giêsu. Qua bản Hiến Chương Nước Trời, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta trở ánh sáng bằng tinh thần nghèo khó, hiền lành, lòng xót thương, khao khát sống công chính, tâm hồn trong sạch, xây dựng hòa bình, chịu bách hại vì Chúa. Chính lúc đó, ta nhận được nguồn ánh sáng thật là Chúa Giêsu, và ta hân hoan rạng tỏa các mối phúc ấy qua đời sống mình, để ta “không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình”.

Nhân loại cần ánh sáng của chúng ta vì họ cần Chúa Giêsu. Hãy cho người khác nhận ra ánh sáng Giêsu trong mỗi chúng ta để họ được đón nhận ơn cứu độ. Đừng để mọi người phải theo Mahatma Gandhi, anh hùng giải phóng dân tộc Ấn Độ, nói về những người Kitô hữu chúng ta: “Tôi tin Đức Kitô, nhưng tôi không tin người có đạo vì họ sống không giống Đức Kitô.”


Comments are closed.