Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm C – Ngày 16/12/2018

Lời Chúa: Lc 3,10–18

Khi ấy, dân chúng hỏi Gioan rằng: “Vậy chúng tôi phải làm gì?” Ông trả lời: “Ai có hai áo, hãy cho người không có; ai có của ăn, cũng hãy làm như vậy”. Cả những người thu thuế cũng đến xin chịu phép rửa và thưa rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi phải làm gì?” Gioan đáp: “Các ngươi đừng đòi gì quá mức đã ấn định cho các ngươi”. Các quân nhân cũng hỏi: “Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì?” Ông đáp: “Ðừng ức hiếp ai, đừng cáo gian ai; các ngươi hãy bằng lòng với số lương của mình”. Vì dân chúng đang mong đợi và mọi người tự hỏi trong lòng về Gioan rằng: “Có phải chính ông là Ðức Kitô chăng?” Gioan trả lời cho mọi người rằng: “Tôi lấy nước mà rửa các ngươi, nhưng Ðấng quyền năng hơn tôi sẽ đến, – tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người, – chính Người sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Người cầm nia trong tay mà sảy sân lúa của Người, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt!” Ông còn khuyên họ nhiều điều nữa khi rao giảng tin mừng cho dân chúng.

 


Suy niệm

TÔI PHẢI LÀM GÌ?

“Khi ấy, dân chúng hỏi Gioan rằng: ‘Vậy chúng tôi phải làm gì?’ ”(Lc 3,10).

Khi đứng trước một biến cố lớn vượt quá sức tưởng tượng của con người, hay trước một lựa chọn mang tính quyết định có thể làm thay đổi cuộc đời, con người thường tự vấn lương tâm mình với câu hỏi: Tôi phải làm gì đây?

Vào thời Chúa Giêsu, Thánh Gioan được xem là một tiên tri lớn. Từ đời sống thánh thiện cho đến lời rao giảng, tất cả đều mang lại tính thuyết phục đối với dân chúng, đến nỗi có người đã tự hỏi “trong thâm tâm, phải chăng chính Gioan là Đấng Mêsia” (Lc 3, 15), Đấng mà họ đang mong đợi. Nhưng thánh Gioan đã khẳng định rằng ngài không phải là Đấng Mêsia, Đấng Mêsia sẽ đến sau ngài, quyền thế hơn ngài và ngài không đáng cởi quai dép cho Người, Đấng sẽ làm phép rửa bằng Thánh Thần và bằng lửa. Trước lời tiên báo về Đấng Mêsia mà toàn dân đang mong đợi, dân Do Thái đã hòa chung nhịp đập với cha ông họ ngày xưa, đó là niềm vui được Đức Chúa ngự trị, là “Vị cứu tinh, là Đấng anh hùng” (Xp 3,17). Người sẽ đẩy lui mọi thù địch và sẽ chẳng còn tai ương nào khiến dân phải sợ (x. Xp 3,15). Bên cạnh niềm vui, dân Do Thái được mời gọi thể hiện niềm vui ấy bằng những hành động cụ thể. Lòng sám hối đã thôi thúc họ thay đổi lối sống để xứng đáng đón Đấng Mêsia. Cùng với lòng sám hối của dân chúng, thánh Gioan đã chỉ cho họ phải thực thi đức ái, lối sống công bằng, yêu thương, liên đới và biết tôn trọng tha nhân.

Bước vào tuần thứ III Mùa Vọng, câu hỏi “chúng tôi phải làm gì đây?” cũng đang là câu hỏi dành cho mỗi người chúng ta để xứng đáng đón mừng ngày lễ Chúa Giáng Sinh. Câu trả lời đã được thánh Gioan nêu rõ trong bài Tin Mừng. Đối với con người nói chung, đừng mải lo tích trữ cho mình, hãy chia sẻ cơm áo cho những người túng thiếu, quảng đại trợ giúp cho họ có công ăn việc làm, tạo điều kiện sống cho những người thiếu thốn hơn mình, giúp họ sống trong hạnh phúc và đầy đủ, xứng đáng với phẩm giá con người. Đối với công nhân viên chức nhà nước, hãy góp phần tạo nên một cuộc sống công bằng, làm sao để có một lương tâm ngay thẳng trong cách hành xử công việc, nhắm đến lợi ích chính đáng cho người dân. Đối với quân nhân, hãy chu toàn phận vụ với tinh thần hào hiệp và ý thức trách nhiệm. Những lời dạy trên cũng đã được Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh trong tông huấn “Hãy vui mừng hoan hỉ”: “Bạn được gọi sống đời thánh hiến ư? Hãy nên thánh bằng việc vui sống trọn lời cam kết của bạn. Bạn đã kết hôn ư? Hãy nên thánh bằng đời sống yêu thương và chăm sóc cho chồng hoặc vợ mình, như Đức Kitô yêu thương và chăm sóc cho Hội Thánh. Bạn đang làm việc kiếm sống ư? Hãy nên thánh bằng việc làm liêm chính và hết khả năng để phục vụ anh chị em mình. Bạn là cha mẹ hay ông bà ư? Hãy nên thánh bằng việc kiên trì giáo dục con cháu cách thức bước theo Chúa Giêsu. Bạn đang nắm giữ một địa vị quyền bính ư? Hãy nên thánh bằng cách làm việc phục vụ cho công ích và từ bỏ tư lợi” . Ngày Lễ Giáng Sinh càng cận kề thì lời mời gọi thanh luyện con người càng khẩn thiết: “Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi” (Mc 1,3).

Lạy Chúa, khi chiêm ngắm Mầu Nhiệm Chúa Giáng Sinh, chúng con cảm thấy mình thật nhỏ bé và bất toàn. Xin Chúa soi dẫn, để dưới ánh sáng Lời Chúa, chúng con biết thực hiện những lời dạy của Chúa chuẩn bị tâm hồn cách sốt sắng, hầu xứng đáng đón mừng lễ Chúa Giáng Sinh. Amen.


Comments are closed.