Chúa Nhật 3 Mùa Chay – Năm B

Lời Chúa: Ga 2, 13-25

“Lễ Vượt Qua của dân Do-thái gần đến, Chúa Giêsu lên Giêrusalem. Người thấy ở trong Ðền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc, người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo những người bán chim câu rằng: “Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán”. Môn đệ liền nhớ lại câu Kinh Thánh: “Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi”.

 


Suy niệm

Hành vi quyết liệt của Chúa Giêsu khi xua đuổi những người buôn bán ra khỏi Đền Thờ Giêrusalem là hành vi mang tính tiên tri. Người muốn bảo tồn sự thánh thiện của Đền thờ là “nhà cầu nguyện”. Đồng thời, Chúa tiên báo một đền thờ mới là chính Thân Thể của Người. Nơi Chúa Giêsu, Thiên Chúa bày tỏ sự hiện diện của Người. Chính nhờ và qua Chúa Giêsu, chúng ta có thể gặp gỡ và phụng thờ Thiên Chúa.

Thánh Phêrô đã khẳng định mỗi người tín hữu là những viên đá sống động xây nên ngôi Đền Thờ của Thiên Chúa. Liệu chúng ta có ý thức về vị trí và vai trò của mình để luôn quý trọng và nỗ lực kiến tạo ngôi Đền Thờ này không?

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con được vinh dự cộng tác với Chúa để cùng xây dựng Đền Thờ là Nhiệm Thể Chúa Kitô. Xin cho chúng con ý thức mạnh mẽ trách nhiệm của mình, và sống xứng đáng với ơn Chúa dành cho chúng con. Amen. 


Comments are closed.