Chúa Nhật 29 Thường Niên Năm B – Ngày 21/10/2018

Lời Chúa: Mc 10,35-45

Hai người con ông Dê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an đến gần Đức Giê-su và nói : “Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây.” Người hỏi : “Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì ?”. Các ông thưa : “Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang.” Đức Giê-su bảo : “Các anh không biết các anh xin gì ! Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không ?”. Các ông đáp : “Thưa được.” Đức Giê-su bảo : “Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống ; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được.”

Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Gia-cô-bê và ông Gio-an. Đức Giê-su gọi các ông lại và nói : “Anh em biết : những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy : ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em ; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.”

 


Suy niệm

RA KHỎI CHÍNH MÌNH

“Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mc 10,45).

“Quyền cao chức trọng” là khát vọng tự nhiên của con người. Nhất là trong xã hội hưởng thụ và tục hóa ngày nay, khát vọng trên lại càng dễ dàng đáp ứng cho con người nhiều hơn nữa những nhu cầu trần thế. Qua bài Tin Mừng, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy biến khát vọng tự nhiên này trở thành siêu nhiên, biết ra khỏi chính mình để phục vụ tha nhân.

Câu chuyện Tin Mừng phản ánh não trạng rất người của các môn đệ Chúa Giêsu. Dẫu rằng các ông đã theo Chúa gần ba năm trường và chúng ta đừng quên rằng đây đã là lần thứ ba, Chúa Giêsu loan báo về cuộc khổ nạn Ngài sắp trải qua. Thế nhưng tâm tư của Thầy và trò vẫn chưa gặp được nhau, tinh thần của Thầy Giêsu chí thánh vẫn chưa thấm nhiễm vào tâm can người môn đệ. Giữa một quyết định dấn thân quyết liệt và đầy quả cảm của Chúa Giêsu là lên Giêrusalem để chịu chết, thì các môn đệ, không chỉ anh em Giacôbê và Gioan, mà tất cả các vị khác cũng đang ngấm ngầm tranh giành địa vị và quyền lực. Trong hoàn cảnh này chắn hẳn Chúa Giêsu đã bình tĩnh và kiên nhẫn khi các môn đệ vẫn còn hiểu căn tính và sứ vụ Mêsia thiên sai hoàn toàn theo nghĩa trần thế. Các môn đệ đang tìm cách bảo tồn và tập trung vào chính mình, còn Chúa Giêsu thì muốn các ông phải bung ra và ra khỏi chính mình. Bằng chính giáo huấn và mẫu gương sống động của Ngài, Chúa Giêsu đặt các ông vào cuộc canh tân không thể lẩn tránh: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người”.

Trong ngày Chúa Nhật truyền giáo, chúng ta hãy nhìn lên Chúa Giêsu để lấy Ngài làm mẫu mực cho công cuộc truyền giáo của Giáo Hội. Chúa Giêsu chính là nhà truyền giáo đầu tiên được Chúa Cha sai đi loan báo Tin Mừng cứu độ. Để thực thi sứ vụ, Chúa Giêsu đã ra khỏi địa vị Thiên Chúa (x. Mt 13,55), ra khỏi gia đình êm ấm (x. Mt 8,20), ra khỏi những vỏ bọc quan niệm trần gian (x. Mc 8,27-33), ra khỏi địa vị quyền lực (x. Ga 13,13-14), ra khỏi công việc để đến với con người (x. Mc 6,34). Nhờ đó Ngài đến được với những vùng ngoại biên của địa lý, của thời gian, của không gian, của sự sống, của những nỗi khốn cùng nhân loại để bắc một nhịp cầu đem lại sức sống cho những vùng đất chết, đem hy vọng cho người tuyệt vọng, đem hạnh phúc cho người sầu khổ, giải thoát cho kẻ bị giam cầm, tha thứ cho người bị kết án. Noi gương Chúa Giêsu, chúng ta cũng hãy ra khỏi những pháo đài của quyền lực, những thành quách của danh vọng, những lô cốt của sự yên vững riêng tư để đến với những miền đất mới cần ánh sáng Tin Mừng.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là mẫu gương tuyệt hảo cho chúng con noi theo. Xin tạo cho chúng con một tấm lòng trung tín và quảng đại để chúng con nhiệt thành và hăng say phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân bằng một tình yêu tự hủy như Chúa. Amen.


Comments are closed.