Chúa Nhật 29 Thường Niên C – Ngày 20/10/2019

Lời Chúa: Lc 18,1-8

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng, mà rằng: “Trong thành kia, có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ta. Trong thành đó lại có một bà goá đến thưa ông ấy rằng: ‘Xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù’. Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu, nhưng sau đó ông nghĩ rằng: ‘Mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng kính nể người ta, nhưng vì bà goá này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc’. Rồi Chúa phán: ‘Các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó. Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn, hằng kêu cứu với Người đêm ngày, mà khoan giãn với họ mãi sao? Thầy bảo các con, Chúa sẽ kíp giải oan cho họ. Nhưng khi Con Người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng?’”

 


Suy niệm

KIÊN TRÌ TRONG ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN

“Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ người tuyển chọn, hằng kêu cứu với Người đêm ngày, mà khoan giãn với họ mãi sao?” (Lc 18,7).

Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta đã có kinh nghiệm về sự chia trí, khô khan trong cầu nguyện hay về việc cầu xin mà Chúa không nhận lời. Chính những trở ngại này đôi lúc làm cho chúng ta xao nhãng việc cầu nguyện và dẫn đến suy giảm đức tin vào quyền năng của Thiên Chúa. Do đó, sự trung thành và kiên trì trong cầu nguyện vẫn là một thách đố cho niềm tin của chúng ta hôm nay.

Qua dụ ngôn trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra hình ảnh một vị thẩm phán bất lương và một bà góa. Vị thẩm phán được cho là bất lương vì ông không kính sợ Thiên Chúa và cũng chẳng coi ai ra gì. Còn bà góa là mẫu người nghèo trong Thánh Kinh, thường bị chèn ép và không ai nâng đỡ. Vì quyền lợi của mình đã bị kẻ khác xâm phạm, bà góa này đã kêu cầu vị thẩm phán để tìm lại lẽ công bằng. Bà chẳng biết cậy nhờ ai ngoài ông ta. Bà cũng chẳng có địa vị hay phương tiện nào để trông chờ ông phải minh xét cho mình. Bà chỉ còn biết kiên trì kêu xin và kêu xin. Sau một thời gian bị quấy rầy, vị thẩm phán cũng đã ra tay minh xét cho bà. Khi đưa ra dụ ngôn này, Chúa Giêsu không có ý so sánh vị thẩm phán bất lương với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa luôn là Đấng Toàn Thiện. Người muốn nhắc nhở các môn đệ hãy kiên trì cầu nguyện trước mọi gian nan, cũng như trước sự im lặng của Thiên Chúa, vì Ngài là Cha đầy yêu thương. Ngài sẽ luôn đoái đến lời khẩn nguyện của những kẻ Ngài tuyển chọn, khi đến thời điểm thích hợp theo thánh ý Ngài.

Sống giữa thế gian đầy những cam go, thử thách, thân phận người Kitô hữu cũng được ví như bà góa trong dụ ngôn, chẳng tìm được nơi nương tựa ngoài Thiên Chúa là Cha đầy yêu thương. Vì thế, điều chúng ta cần làm là kiên tâm kêu cầu cùng Chúa và ‘Ngài sẽ kíp giải oan cho chúng ta’, vì chính Đức Kitô đã truyền rằng: “Anh em cứ xin thì sẽ được…” (Mt 7,7). Chỉ khi tin tưởng và trung thành với Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, chúng ta mới ‘đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người’ (Lc 21,36), trong ngày Đức Kitô, Chúa chúng ta quang lâm.

Lạy Chúa, chúng con thường nản chí, kêu than khi những lời cầu nguyện của chúng con dường như không được Chúa nhận lời. Xin Chúa ban thêm lòng tin cho chúng con, giúp chúng con nhận ra rằng chỉ có Chúa là nơi tựa nương duy nhất của cuộc đời, mà hết lòng kiên tâm chạy đến bên Chúa và kiên trì cậy trông ơn Chúa với lòng khiêm nhượng chân thành. Amen.


Comments are closed.