Chúa Nhật 28 Thường Niên năm A – Ngày 15/10/2017

Lời Chúa: Mt 22, 1-14

Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán cùng các đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân những dụ ngôn này rằng: “Nước Trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai các đầy tớ khác mà rằng: “Hãy nói cùng những người đã được mời rằng: Này ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ bò và súc vật béo tốt rồi, mọi sự đã sẵn sàng: xin mời các ông đến dự tiệc cưới”. Nhưng những người ấy đã không đếm xỉa gì và bỏ đi: người thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán, những người khác thì bắt đầy tớ vua mà nhục mạ và giết đi. Khi vua nghe biết, liền nổi cơn thịnh nộ, sai binh lính đi tru diệt bọn sát nhân đó, và thiêu huỷ thành phố của chúng. Bấy giờ vua nói với các đầy tớ rằng: “Tiệc cưới đã dọn sẵn sàng, nhưng những kẻ đã được mời không đáng dự. Vậy các ngươi hãy ra các ngả đường, gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới”. Các đầy tớ liền đi ra đường, gặp ai bất luận tốt xấu, đều quy tụ lại và phòng cưới chật ních khách dự tiệc.

Ðoạn vua đi vào quan sát những người dự tiệc, và thấy ở đó một người không mặc y phục lễ cưới. Vua liền nói với người ấy rằng: “Này bạn, sao bạn vào đây mà lại không mặc y phục lễ cưới?” Người ấy lặng thinh. Bấy giờ vua truyền cho các đầy tớ rằng: “Trói tay chân nó lại, ném nó vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng!” Vì những kẻ được gọi thì nhiều, còn những kẻ được chọn thì ít”.

 


Suy niệm

LỜI MỜI DỰ TIỆC NƯỚC TRỜI

“Vậy các ngươi hãy ra các ngả đường, gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới” (Mt 22, 9).

Đối người Do Thái, cũng như nhiều dân tộc khác, tiệc cưới không chỉ là niềm vui cho gia đình, mà còn là niềm hân hoan cho toàn thể cộng đồng, cách riêng đối với khách dự tiệc. Đặc biệt, sẽ là một vinh dự lớn lao nếu được mời đến tiệc cưới của một nhân vật có thế giá. Thế nhưng, trong dụ ngôn của mình, Chúa Giêsu lại nói đến một số người có cách ứng xử kì lạ: họ từ chối đến dự tiệc cưới của hoàng tử bất chấp thái độ tha thiết của Đức Vua. Khác thường hơn, Đức Vua đã quyết định mời những người “lạ” vào dự tiệc thay cho những vị khách không xứng đáng. Thật là một quyết định lạ lùng, tuy nhiên, qua đó Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh đến tính cách nhưng không của ơn cứu độ. Chính Thiên Chúa là chủ nhân của ơn trọng đại này, và Ngài đã muốn ban cho con người bởi ý chí tự do của Ngài, cũng như không ai có quyền yêu cầu hay đòi hỏi. Hơn nữa, Chúa Giêsu còn gợi lên hy vọng, rằng ân huệ này được mở rộng ra tất cả mọi người, bất chấp xuất thân và hiện trạng của họ, miễn là họ sẵn sàng đón nhận.

Chúng ta là những khách mời “bất ngờ” của Thiên Chúa đang khi mãi mê với cuộc sống và công việc hằng ngày. Những lúc ấy, chúng ta có nghe thấy lời mời gọi đến với tình yêu Ngài? Chúng ta có nhận ra rằng Thiên Chúa vẫn đợi chờ chúng ta, rằng Ngài gọi chúng ta không chỉ một lần, nhưng là trong từng lựa chọn, trong mỗi quyết định của cuộc đời chúng ta. Trên hết, lời mời dành cho chúng ta không phải “vì công kia việc nọ chúng ta đã làm, nhưng là do kế hoạch và ân sủng của Người” (x. 2Tm 1, 9). Bởi thế, để tỏ ra xứng đáng trong bữa tiệc, chúng ta cần sẵn sàng với trang phục xứng hợp nhất của mình, tức là “mặc áo giáp ‘công chính’, thắt đai ‘chân lý’, đi giày ‘lòng hăng say loan báo tin mừng bình an’” (x. Ep 6, 14-15). Nói cách khác, chúng ta hãy sống một đời sống thấm đẫm các giá trị Tin Mừng, để trở nên muối đất và ánh sáng cho đời.

Lạy Chúa, Chúa đã mời gọi chúng con đến dự bữa tiệc Nước Trời là hạnh phúc vĩnh cửu. Xin giúp chúng con biết đáp lại xứng đáng với ân huệ này bằng một đức tin sống động và một đời sống tràn ngập tình yêu, để chính chúng con lại trở nên hiện thân của lời mời gọi của Chúa đối với mọi người. Amen.


Comments are closed.