Chúa Nhật 28 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Mc 10,17-27

Khi ấy Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại quỳ gối trước Người và hỏi: “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời?” Chúa Giêsu trả lời: “Sao ngươi gọi Ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành, trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt; hãy thảo kính cha mẹ”. Người ấy thưa: “Lạy Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ”.
Bấy giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bảo rằng: “Ngươi chỉ thiếu một điều, là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta”. Nhưng người ấy nghe những lời đó, thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.


Suy niệm

“Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài rồi đến theo Ta”.

Chàng thanh niên trong bài Tin Mừng là một con người khao khát sự trọn lành nhưng lại không đủ can đảm đáp lại lời đề nghị quyết liệt của Chúa Giêsu. Một khi bị ràng buộc bởi của cải tạm bợ đời này, anh không thể vươn tới sự sống đời đời. Một khi quá coi trọng những cái mau qua, anh không thể có được cái vĩnh cửu. Một khi còn bám víu vào những thực tại trần thế, anh không thể dứt khoát theo Chúa là Đấng Trọn Lành.

Chúa Giêsu muốn mỗi người chúng ta sống một cuộc đời trọn vẹn cho Thiên Chúa. Giữa cuộc sống vàng thau lẫn lộn, đề cao giá trị vật chất, người kitô hữu cần sáng suốt phân định và can đảm sống triệt để căn tính và ơn gọi Kitô hữu của mình.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn hướng lòng về Chúa, bước theo và kết hiệp với Ngài. Xin đừng để chúng con quá lệ thuộc nhưng biết sử dụng của cải thế gian như phương thế đạt tới hạnh phúc Nước Trời. Amen.


Comments are closed.