Chúa Nhật 27 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Mc 10,2-12

Khi ấy, những người biệt phái đến gần và hỏi thử Chúa Giêsu rằng: “Người ta có được phép ly dị vợ mình chăng?” Người đáp: “Môsê đã truyền cho các ông thế nào?” Họ thưa: “Môsê cho phép làm giấy ly dị và cho ly dị”. Bấy giờ Chúa Giêsu đáp lại: “Chính vì sự cứng lòng của các ông, mà Môsê đã viết ra điều luật đó. Nhưng lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình, và hai người sẽ nên một huyết nhục. Như thế, họ không còn là hai mà là một huyết nhục. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ”.


Suy niệm

“Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ”.

Trang Tin Mừng hôm nay vang vọng lời chúc phúc của Thiên Chúa cho đời sống gia đình và thánh ý của Ngài về định chế đơn hôn và bất khả phân ly của hôn nhân từ thuở đầu tạo dựng : “Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ” (Mc 10,9). Hôn nhân là một giao ước được ký kết trước mặt Thiên Chúa. Giao ước này không phải là một hợp đồng kinh tế, một giao kèo có thời hạn, nhưng là một cam kết dấn thân sống kết hiệp với nhau suốt cuộc đời.

Trong hôn nhân, sự chia cách thường là hậu quả của những hiểu lầm, ích kỷ và yếu đuối của con người. Ly dị không chỉ gây đổ vỡ cuộc sống lứa đôi mà còn hủy hoại cả tương lai của con cái nữa. Đời sống hôn nhân hạnh phúc được xây dựng trên nhiều yếu tố, như sự thành thật, tinh thần hy sinh, hiệp nhất, sự tha thứ, tinh thần phục vụ và cùng nhau cầu nguyện.

Lạy Chúa, xin chúc lành cho mọi cuộc hôn nhân. Xin cho các gia đình Kitô giáo trở nên những chứng từ mạnh mẽ của định chế hôn nhân tốt lành thuở ban đầu, khi vợ chồng biết sống trung thành với giao ước đã ký kết trước mặt Chúa và cộng đoàn. Amen.


Comments are closed.