Chúa Nhật 27 Thường Niên Năm B – Ngày 07/10/2018

Lời Chúa: Lc 1, 26-38

Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói : “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần : “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng !” Sứ thần đáp : “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” Bấy giờ bà Ma-ri-a nói : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

 


Suy niệm

KHIÊM NHƯỜNG

“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1, 38).

Việc lần chuỗi Mân Côi tuy đơn sơ nhưng lại là cách thế cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất. Khi lần chuỗi Mân Côi, miệng chúng ta đọc, lòng chúng ta suy những mầu nhiệm thiết yếu nhất trong cuộc đời Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Trong ngày lễ kính Đức Mẹ Mân Côi hôm nay, Tin mừng Luca thuật lại biến cố sứ thần truyền tin cho Đức Mẹ. Đây là mầu nhiệm đầu tiên khi chúng ta suy gẫm trong chuỗi Mân Côi để xin ơn khiêm nhường. Giờ đây, chúng ta hãy chiêm ngắm Đức Mẹ nơi biến cố này, để thấy vẻ đẹp nơi sự khiêm nhường của Mẹ, và học sự khiêm nhường dành cho chúng ta.

Thánh Luca cho chúng ta biết rằng khi nghe lời sứ thần: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”, Mẹ Maria đã rất bối rối. Sự bối rối này phát xuất từ sự khiêm nhường thẳm sâu của Mẹ. Mẹ khiêm nhường vì tự biết mình. Biết mình chỉ là một thôn nữ bé nhỏ, biết gia cảnh nghèo hèn của mình. Mẹ không bao giờ dám nghĩ sẽ được gặp thiên sứ, và được thiên sứ chào như thế. Biết mình nhưng khi chưa hiểu chương trình của Thiên Chúa, Mẹ khiêm tốn mở lòng ra với sứ thần: “Việc ấy xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng”. Nhờ việc mở lòng đối thoại này, Mẹ đã được an lòng khi được thiên sứ cho biết: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà”. Nét đẹp khiêm nhường của Mẹ Maria lên đến tột đỉnh khi Mẹ nói lời xin vâng thánh ý Thiên Chúa: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói”. Trước biến cố truyền tin, có lẽ Mẹ Maria đã có những dự định cho cuộc đời mình, thế nhưng, khi biết ý định của Thiên Chúa, trong sự khiêm tốn nhận mình là nữ tỳ của Ngài, Mẹ gạt đi ý mình mà mở lòng đón nhận ý Chúa.

Chiêm ngắm sự khiêm nhường của Mẹ Maria, chúng ta thấy rằng sự khiêm nhường ấy thật đơn sơ và rất tự nhiên. Đó là sự khiêm nhường mà chúng ta cũng có thể có được khi học cùng Mẹ. Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta sẽ khiêm nhường biết mình như Mẹ nếu luôn ý thức để không tự mãn về bản thân, không so sánh mình với người khác, nhưng đón nhận mọi sự Chúa ban trong bình an và thanh thoát cõi lòng. Chúng ta cũng có thể khiêm tốn mở lòng ra đối thoại với mọi người như Mẹ, khi luôn tôn trọng mọi người, sống chân thành trong mọi tương quan. Đặc biệt, để có thể khiêm tốn xin vâng ý Chúa và hy sinh ý mình như Mẹ, chúng ta cần xác tín và tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa: Thiên Chúa làm mọi sự sinh ích lợi cho những ai mến yêu Ngài.

Lạy Chúa, Mẹ Maria đã sống khiêm nhường, nên có thể mở lòng đón nhận và thực thi ý Chúa trong mọi sự suốt cả cuộc đời. Xin Chúa giúp chúng con nhận ra vẻ đẹp của sự khiêm nhường nơi Mẹ và học lấy sự khiêm nhường này hầu luôn chọn thánh ý Chúa làm gia nghiệp đời con. Amen.


Comments are closed.