Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm B – Ngày 10/12/2017

Lời Chúa: Mc 1,1-8

hởi đầu Phúc Âm của Đức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa. Như có lời Tiên tri Isaia chép rằng: Đây Ta sai Thiên Thần của Ta đến trước mặt ngươi để dọn đường cho ngươi. Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: “Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng”.

Gioan Tẩy Giả xuất hiện trong hoang địa, rao giảng phép rửa sám hối cầu ơn tha tội. Dân cả miền Giuđêa và Giêrusalem tuôn đến với người, thú tội và chịu phép rửa trong sông Giođan.

Lúc đó Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Người rao giảng rằng: “Đấng đến sau tôi, quyền năng hơn tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi dây giày Người. Phần tôi, tôi lấy nước mà rửa các ngươi, còn Ngài, Ngài sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần”.

 


Suy niệm

CHUẨN BỊ MỪNG CHÚA ĐẾN

“Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi” (Mc 1,3)

Vì tình yêu, Thiên Chúa đã từng bước đến với con người để mạc khải và thông ban chính mình cho con người. Khi thời gian tới hồi viên mãn, Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người và ở giữa nhân loại. Người sẽ còn lại đến một lần nữa trong vinh quang. Được Thiên Chúa viếng thăm, con người phải có thái độ nào, phải chuẩn bị thế nào để tiếp đón Người ?

Trong bài đọc I, ngôn sứ Isaia đã loan báo với dân Israel rằng : Đức Chúa, là Vua, là Mục tử sẽ giải thoát họ khỏi cảnh lưu đày ở Babylon. Để chuẩn bị cho vinh quang Chúa tỏ hiện, ngôn sứ Isaia truyền dạy dân Israel hãy dọn đường cho Đức Chúa. Ngôn sứ còn mời gọi những kẻ loan tin mừng hãy mạnh dạn cất tiếng : “Kìa Đức Chúa quang lâm hùng dũng, tay nắm gọn chủ quyền”. Lời kêu gọi của ngôn sứ Isaia lại được vang lên trên môi miệng của Gioan Tẩy Giả trong Tin Mừng theo thánh Marcô : “Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”. Trong hoang địa, ông Gioan Tẩy Giả đã kêu gọi mọi người sám hối, thay đổi đời sống để đón chờ Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần. Ông không chỉ rao giảng bằng lời nhưng còn bằng chính đời sống : “Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng”. Nhiều người đã đến với ông để chịu phép rửa tỏ lòng sám hối.

Mùa vọng là thời gian chuẩn bị mừng Chúa Giáng Sinh. Ở các gia đình, giáo xứ, khu phố, mọi người đang chuẩn bị làm hang đá, trang trí cây thông, và gửi cho nhau những tấm thiệp chúc mừng. Chúng ta chuẩn bị mừng Chúa đến không phải chỉ ở những công việc bên ngoài, nhưng trước hết và trên hết là chuẩn bị tâm hồn. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta chuẩn bị mừng Chúa đến bằng việc sám hối, thay đổi đời sống, từ bỏ tội lỗi và trở về với Chúa. Mùa vọng còn là thời gian chờ đợi Chúa trở lại trong vinh quang để thiết lập “trời mới đất mới”. Trong khi mong đợi ngày Chúa đến, chúng ta phải cố gắng sống sao cho “tinh tuyền, không chi đáng trách và sống bình an”.

Vì tình yêu, Thiên Chúa đã từng bước đến với con người để mạc khải và thông ban chính mình cho con người. Khi thời gian tới hồi viên mãn, Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người và ở giữa nhân loại. Người sẽ còn lại đến một lần nữa trong vinh quang. Được Thiên Chúa viếng thăm, con người phải có thái độ nào, phải chuẩn bị thế nào để tiếp đón Người ?

Trong bài đọc I, ngôn sứ Isaia đã loan báo với dân Israel rằng : Đức Chúa, là Vua, là Mục tử sẽ giải thoát họ khỏi cảnh lưu đày ở Babylon. Để chuẩn bị cho vinh quang Chúa tỏ hiện, ngôn sứ Isaia truyền dạy dân Israel hãy dọn đường cho Đức Chúa. Ngôn sứ còn mời gọi những kẻ loan tin mừng hãy mạnh dạn cất tiếng : “Kìa Đức Chúa quang lâm hùng dũng, tay nắm gọn chủ quyền”. Lời kêu gọi của ngôn sứ Isaia lại được vang lên trên môi miệng của Gioan Tẩy Giả trong Tin Mừng theo thánh Marcô : “Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”. Trong hoang địa, ông Gioan Tẩy Giả đã kêu gọi mọi người sám hối, thay đổi đời sống để đón chờ Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần. Ông không chỉ rao giảng bằng lời nhưng còn bằng chính đời sống : “Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng”. Nhiều người đã đến với ông để chịu phép rửa tỏ lòng sám hối.

Mùa vọng là thời gian chuẩn bị mừng Chúa Giáng Sinh. Ở các gia đình, giáo xứ, khu phố, mọi người đang chuẩn bị làm hang đá, trang trí cây thông, và gửi cho nhau những tấm thiệp chúc mừng. Chúng ta chuẩn bị mừng Chúa đến không phải chỉ ở những công việc bên ngoài, nhưng trước hết và trên hết là chuẩn bị tâm hồn. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta chuẩn bị mừng Chúa đến bằng việc sám hối, thay đổi đời sống, từ bỏ tội lỗi và trở về với Chúa. Mùa vọng còn là thời gian chờ đợi Chúa trở lại trong vinh quang để thiết lập “trời mới đất mới”. Trong khi mong đợi ngày Chúa đến, chúng ta phải cố gắng sống sao cho “tinh tuyền, không chi đáng trách và sống bình an”.

Lạy Chúa ! Chúa đã gần ngự đến viếng thăm chúng con. Xin giúp chúng con biết chuẩn bị tâm hồn xứng đáng để đón mừng Chúa đến. Chúa luôn kiên nhẫn với chúng con. Chúa không muốn ai trong chúng con phải diệt vong, nhưng muốn cho tất cả đi tới chỗ ăn năn hối cải để được sống. Xin cho chúng con luôn biết kiên nhẫn chờ đợi Chúa đến.


Comments are closed.