Chúa Nhật 10 Thường Niên Năm A – Ngày 07/06/2020 – Lễ Chúa Ba Ngôi

Lời Chúa: Ga 3,16-18

Khi ấy, Chúa Giê-su nói với Ni-cô-đê-mô rằng : “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người ; để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời ; vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy, thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa”.

 


Suy niệm

TÌNH YÊU TRAO BAN

“Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người” (Ga 3,16).

Trong cuộc sống, ai cũng khát khao yêu thương và mong muốn được yêu thương. Bởi vì chỉ có tình yêu mới đem lại sự sống, hoan lạc và bình an. Lòng khát khao yêu thương của con người được thỏa mãn nơi Thiên Chúa, Đấng là tình yêu (1Ga 4,16) và là nguồn mạch tình yêu cho con người (1Ga 4,7).

Bài Tin Mừng cho chúng ta thấy tình yêu Thiên Chúa dành tặng cho con người thật lớn lao dường nào : “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người” (Ga 3,16). Khi yêu nhau, người ta thường trao tặng món quà quí giá nhất cho người mình yêu. Chúa Cha yêu Chúa Con (x.Ga 5,20) và trao ban cho Chúa Con những gì Ngài có (x. Ga 16,15). Chúa Con là niềm vui, là kho tàng của Chúa Cha. Thế mà, Chúa Cha lại trao ban kho tàng quí giá nhất của Ngài cho con người. Bởi vì Chúa Cha biết con người cần đến kho tàng này; Ngài tìm kiếm điều thiện ích nhất cho con người. Chúa Con chính là Sự Sống mà con người khao khát mong chờ. Cho nên, khi trao ban Con Một thì Thiên Chúa cũng trao ban sự sống cho con người. Và nhờ Người, Thiên Chúa ban cho chúng ta được “thông phần bản tính Thiên Chúa” (1Pr 1,4), được ơn làm nghĩa tử (Ep 1,5), được tham dự vào sự sống của Ba Ngôi Chí Thánh (x. Ga 17,21-23).

Tình yêu mà Chúa Con nhận lãnh từ Chúa Cha thế nào thì Ngài lại tiếp tục trao ban cho nhân loại như vậy (x. Ga 15,9). “Không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người thí mạng sống mình vì người mình yêu” (Ga 15,13). Nơi thập giá, Chúa Con biểu lộ tình yêu đối với Chúa Cha và đồng thời đối với loài người mà Người muốn cứu độ. Tình yêu trao hiến đó, Người muốn chúng ta noi theo Người để trao tặng cho nhau : “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12). Chúng ta làm được điều này nhờ Thánh Thần Tình Yêu mà Chúa Cha ban tặng cho chúng ta qua Chúa Con (x. Ga 14,26). Chính Thánh Thần là Tình Yêu nối kết Chúa Cha với Chúa Con cũng sẽ nối kết tất cả chúng ta lại với nhau được nên một trong Thiên Chúa Ba Ngôi là Một (x. Ga 17,21-23; x. Ep 4,3-6).

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Diễm Phúc là nguồn gốc sự sống và cùng đích hạnh phúc cuộc đời chúng con, tâm hồn chúng con khắc khoải bao lâu chưa được yên nghỉ trong Ngài. Lạy Đấng là tình yêu vĩnh cửu, xin đổ tràn Thánh Thần Tình Yêu xuống tâm hồn chúng con, giúp chúng con vững vàng bước theo thánh chỉ của Ngài, biết yêu như Chúa yêu, hầu chúng con được hiệp nhất nên một như Ba Ngôi là Một. Amen.


Comments are closed.