Chủ đề Sứ điệp Hoà bình 2016: Vượt thắng thói vô cảm để có hoà bình

WHĐ (16.12.2015) – Hôm thứ Ba 15-12 Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành Sứ điệp cho Ngày Hoà bình Thế giới, 1 tháng Giêng 2016 với chủ đề “Vượt thắng thói vô cảm để có hoà bình”.

Trong Sứ điệp ký ngày 8 tháng Mười Hai 2015, Đức Thánh Cha thừa nhận có nhiều hình thức khác nhau của chiến tranh: khủng bố và đàn áp trong thế giới ngày nay, nhưng ngài cũng nói rằng chúng ta có lý do để hy vọng. Đức Thánh Cha kể ra nhiều sự kiện trong năm 2015, gồm các sáng kiến ​​khác nhau trước nạn biến đổi khí hậu, kỷ niệm 50 năm Công đồng Vatican II, và Năm Thánh Lòng Thương Xót.

Tiếp theo, về chủ đề của Sứ điệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến nhiều hình thức khác nhau của thói vô cảm trong xã hội. Trước hết là vô cảm với Thiên Chúa, do đó dẫn đến vô cảm với người lân cận và sau đó vô cảm với môi trường.

Đức Thánh Cha cũng đề cập điều mà ngài gọi là “thói vô cảm với lòng thương xót”, như trong câu chuyện của Sách Sáng thế nói về việc Cain giết em mình là Abel. Còn Thiên Chúa thì trái lại, Ngài ra tay. Sứ điệp viết: “Thiên Chúa nhìn thấy, nghe thấy, đi xuống, và giải thoát. Thiên Chúa không vô cảm. Ngài ân cần và hành động”.

Đức Thánh Cha viết: “Thương xót là trái tim của Thiên Chúa”, và vì thế cũng phải là trái tim của tất cả các con cái củaThiên Chúa.

Đức Thánh Cha nói rằng chúng ta được kêu gọi tỏ lòng “cảm thông, yêu thương, thương xót và liên đới” trong các mốitương quan của chúng ta với nhau. Ngài nói thêm rằng chúng ta cần phải “hoán cải tâm hồn” để “mở ra với người khác trong tình liên đới đích thực”. Đức Thánh Cha kêu gọi xây dựng một nền văn hóa của tình liên đới và lòng thương xót để vượt thắng thói vô cảm.

Điều này bắt đầu nơi gia đình, là “nơi đầu tiên mà các giá trị của tình yêu, tình huynh đệ, quy tụ và chia sẻ, quan tâm và chăm sóc người khác được sống và được chuyển giao”. Đức Thánh Cha cũng nói về vai trò của các nhà giáo và những người làm công tác truyền thông. Ngài nói rằng đặc biệt những người làm công tác truyền thông phải quan tâm đến cách thức thu thập và phổ biến thông tin, họ phải luôn dùng những phương pháp “hợp pháp và hợp đạo đức”.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói tiếp rằng hoà bình là kết quả của một nền văn hóa của tình liên đới, thương xót và cảm thông.

Đó cũng là một dấu hiệu của Năm Thánh Lòng Thương Xót, đã khai mạc từ ngày 08-12, trong đó mọi người đều được mời gọi nhận ra thói vô cảm, và “cải thiện thế giới xung quanh chúng ta”.

Đức Thánh Cha nói những nỗ lực này bắt đầu từ nơi gia đình, nơi láng giềng, và nơi làm việc của chúng ta. Và mở rộng đến việc xã hội dân sự chăm sóc những người yếu thế, như các tù nhân, di dân, người thất nghiệp và người khuyết tật.

Về vấn đề người di dân, Đức Thánh Cha yêu cầu phải xét lại luật nhập cư, sao cho việc hội nhập của người di dân vào xã hội được dễ dàng, và quan tâm đặc biệt tới tình trạng cư trú hợp pháp để tránh những hành vi tội ác.

Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà lãnh đạo quốc gia cung cấp các trợ giúp cho người dân, nam cũng như nữ, thiếu việc làm, đất đai và nơi ở.

Kết thúc Sứ điệp, Đức Thánh Cha “phó thác những suy tư trong Sứ điệp này cùng với những lời chúc tốt đẹp nhất cho Năm Mới, cho lời chuyển cầu Đức Trinh Nữ Maria, là Mẹ của chúng ta, Đấng chăm sóc những nhu cầu của nhân loại; xin Mẹ cầu cùng Chúa Giêsu Con của Mẹ – là Hoàng tử Bình An, nhậm lời cầu của chúng ta và chúc lành cho những nỗ lực hằng ngày của chúng ta nhằm xây dựng một thế giới huynh đệ và hiệp nhất”.

(Radio Vatican)

 Nguồn Hđgmvietnam | Minh Đức

Comments are closed.