CHÌA KHOÁ BÀI ĐỌC LỜI CHÚA Lễ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ, 11-6-2023 ֎ BÁNH “CHO THẾ GIAN ĐƯỢC SỐNG”

CHÌA KHOÁ BÀI ĐỌC LỜI CHÚA

Lễ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ, 11-6-2023

֎

BÁNH “CHO THẾ GIAN ĐƯỢC SỐNG”

Bánh ăn một loại thực phẩm cần thiết cho sự sống còn. Bánh nuôi dưỡng tâm hồn con người là lời Chúa. Lời được mặc khải cho Israel trong Giao ước thứ nhất, Lời là “sự hiệp thông với thân thể Đức Kitô” trong cử hành Thánh Thể Kitô giáo.

Bài đọc I : Đnl 8, 2-3. 14b-16a

“Các ngươi hãy nhớ […]. Đừng quên”. Đó là những mệnh lệnh tiêu biểu trong sách Đệ Nhị luật, một cuốn sách bao gồm chính xác bốn diễn từ của Môsê, đọc lại lịch sử của dân Do Thái kể từ khi họ ra khỏi Ai Cập. Thật dễ quên rằng trong những lúc thử thách, nghèo khó và gian khổ vượt qua sa mạc, Thiên Chúa đã nhân tăng các ân huệ để bảo đảm sự sống còn và hạnh phúc cho dân Ngài ! Thiên Chúa không chỉ làm mưa man-na vật chất và cho nước vọt ra từ tảng đá, mà Ngài còn không ngừng ban tặng lời của Ngài, là lương thực thiết yếu cho linh hồn.

Thánh vịnh đáp ca : Tv 147

Thánh vịnh 147, ca ngợi việc chúc tụng Chúa, làm chứng một cách hùng hồn về tầm quan trọng được dân Israel trong Kinh Thánh gán cho bổn phận ghi nhớ. Các bài hát phụng vụ là một cách làm sống động ký ức về vô vàn ân huệ Thiên Chúa ban cho dân của Ngài. Phụng vụ Kitô giáo đã giữ lại ba khổ thơ cuối cùng của Thánh vịnh 147, đặc biệt vì ám chỉ đến bánh “làm no thoả” ; bánh đó chính là lời Chúa được ban cho khắp nơi trên trần gian.

Bài đọc II : 1 Cr 10, 16-17

Việc nâng chén chúc tụng và bẻ bánh không chỉ là những cử chỉ mang tính nghi thức. Những việc đó cũng không đơn thuần chỉ là gợi lại những cử chỉ trong quá khứ. Đối với Phaolô, những việc đó thực sự là “thông dự vào Máu [và] vào Thân Thể Đức Kitô”. Từ đó, việc chia sẻ cùng “một tấm Bánh” biến đổi một đám đông tạp nham trở thành một cộng đoàn thực sự, “một thân thể duy nhất”.

Tin Mừng : Ga 6, 51-58

Những người Do Thái mà Chúa Giêsu nói với, đều hiểu rất rõ ý nghĩa thành ngữ “bánh từ trời xuống” : đó là bánh các “tổ phụ đã ăn” trong sa mạc, như Môsê nhắc lại trong diễn từ ở bài đọc một. Nhưng không phải Môsê đã cung cấp man-na cho người Do Thái. Ở đây có một tiên tri lớn hơn Môsê và một thức ăn gái trị hơn man-na. Chúa Giêsu không chỉ nhận mình là “bánh hằng sống từ trời xuống”, mà còn loan báo rằng bánh này chính là thịt của Ngài “được ban cho để thế gian được sống”. Diễn từ của Chúa Giêsu vượt quá sự hiểu biết đối với người Do Thái. Man-na là một ân huệ quý giá nhưng tạm thời đối với họ. Bây giờ, những gì Chúa Giêsu đề nghị ở đây là bánh làm cho sống đời đời. Phụng vụ rất có lý khi công bố: “Mầu nhiệm đức tin thật cao cả !”

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, chuyển ngữ.

.

Comments are closed.