CHÌA KHOÁ BÀI ĐỌC LỜI CHÚA CHÚA NHẬT VI-TN_A, 12-02-2023 ֎ ĐI TRONG ĐƯỜNG LỐI THIÊN CHÚA

CHÌA KHOÁ BÀI ĐỌC LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT VI-TN_A, 12-02-2023

֎

ĐI TRONG ĐƯỜNG LỐI THIÊN CHÚA

Sách Huấn Ca (Siracide) cho biết rõ những cái được, cái mất trong các điều răn của Thiên Chúa, – những điều luôn đề nghị lựa chọn giữa “sự sống và cái chết”. Thánh vịnh hùng hồn ca ngợi những người “đi trong đường lối của Chúa” ; còn Chúa Giêsu kêu gọi giữ Luật theo tinh thần của Luật, chứ không phải theo chữ viết.

Bài đọc I : Hc 15, 15-20

Mặc dù sách Huấn Ca không phải là một phần của Kinh Bộ Do Thái, nhưng nội dung của nó tiêu biểu cho sự khôn ngoan Do Thái, đặc biệt là sự khôn ngoan trong sách Châm Ngôn. Người ta cho rằng sách Huấn Ca khá bảo thủ, nhưng trong đoạn trích cho chúng ta đọc hôm nay, tác giả, bằng nhiều cách, gợi lên sự tự do Thiên Chúa ban cho con người. Mỗi người đều được tự do và chịu trách nhiệm về những lựa chọn của mình, bởi vì Thiên Chúa “không truyền cho ai ăn ở thất đức, cũng không cho phép ai phạm tội”. Thiên Chúa không áp đặt các điều răn của Ngài : trong sự khôn ngoan cao vời của Ngài, Ngài đề nghị các điều răn, và Ngài hy vọng nhận được sự đáp ứng tích cực từ dân của Ngài và các tín hữu.

Thánh vịnh đáp ca : Tv 118 (119)

Thánh vịnh này tạo thành một bài tập thực sự về tài điêu luyện và tổng hợp sự khôn ngoan, với 176 câu thơ, gồm trong tám phần, trong đó mỗi khổ thơ bắt đầu, theo thứ tự, bằng từng phụ âm trong số 22 phụ âm của bảng chữ cái tiếng Do Thái. Đây cũng là chương dài nhất trong toàn bộ Kinh Thánh ! Người ta tìm thấy ở đó, cũng như ở đây, vô số Mối Phúc: “Phúc cho những người có đường lối ngay thẳng […] Phúc cho những người tuân giữ các yêu cầu của Ngài”. Đây không phải là một thánh vịnh đọc một hơi cho xong, mà là một khu vườn thú vị, nơi nhiều nẻo đường tiết lộ những lợi ích của luật pháp của Chúa và niềm hạnh phúc người ta tìm thấy khi đi theo đường lối của Chúa.

Bài đọc II : 1 Cr 2, 6-10

Phaolô tiếp tục khám phá “sự khôn ngoan nhiệm mầu của Thiên Chúa, sự khôn ngoan được giấu kín” và thường bị “những thủ lãnh thế gian này bỏ qua”. Để làm chứng cho điều này, Phaolô trưng dẫn sự đóng đinh cách ghê rợn người ta gây ra cho “Đức Chúa hiển vinh”, Đức Kitô phục sinh, và Phaolô minh họa quan điểm của mình bằng một loạt ba trích dẫn, với hai trong số đó được lấy từ sách Isaia, còn trích dẫn kia từ sách Huấn Ca : “Điều mắt chưa hề thấy, tai chưa hề nghe” (x. Is 64, 3) ; “Điều con người không nghĩ tới” (x. Is 65, 17) ; “Điều Thiên Chúa đã chuẩn bị cho những ai yêu mến Người” (x. Hc 1, 10). Như thế, Phaolô đã kín múc nơi kho tàng bao la của tiên tri Isaia và trong những lời của một nhà hiền triết vĩ đại của Israel (Sirach).

Tin Mừng : Mt 5, 17-37

Chúa Giêsu duy trì hiệu lực và tính thích đáng của “Lề Luật hay các Tiên Tri” vì Ngài “không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn”. Chúa thậm chí còn nói thêm rằng “một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành”. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là bám vào chữ viết của Luật, mà là tinh thần của Luật. Ở đây theo cách riêng của Ngài, Chúa giải thích ba trong Mười Điều Răn: “Ngươi không được giết người”; “Ngươi không được ngoại tình” ; “Ngươi không được vi phạm lời thề của mình”. Trong mỗi trường hợp, Chúa mở rộng viễn cảnh của từng điều trong ba điều răn này.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, chuyển ngữ.

.

.

Comments are closed.