CHÌA KHOÁ BÀI ĐỌC LỜI CHÚA CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 28-5-2023 ֎ THÁNH THẦN VÀ NHỮNG TỎ LỘ CỦA NGÀI

CHÌA KHOÁ BÀI ĐỌC LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

28-5-2023

֎

THÁNH THẦN VÀ NHỮNG TỎ LỘ CỦA NGÀI

Lễ Ngũ Tuần, như được mô tả trong sách Công Vụ Tông Đồ, dường như là tỏ lộ ngoạn mục nhất của Chúa Thánh Thần. Tuy nhiên, bài thánh vịnh và các bài đọc khác nhắc nhở chúng ta rằng các tỏ lộ của Chúa Thánh Thần thì nhiều vô kể, và các công việc quyền năng của Ngài thì hầu như vô tận.

Bài đọc I : Cv 2, 1-11

Năm mươi ngày sau Lễ Phục Sinh, các Tông Đồ vẫn còn ở Giêrusalem và đang chuẩn bị, giống như những người hành hương Do Thái đến “từ mọi quốc gia dưới bầu trời”, cử hành lễ Hiện Xuống. Lễ này là ngày kỷ niệm và hân hoan vì Lề Luật được ban tặng và giao ước tại núi Sinai. Bây giờ, cũng như trong những ngày ở núi Sinai, trời và đất bồn chồn, xao động: Các Tông đồ được “đầy Thánh Thần” và thấy mình được ban cho “những cái lưỡi mà người ta có thể nói là lưỡi lửa”. Chính Thánh Thần làm cho họ nói được và cũng chính Thần Khí này giúp cho người Do Thái thuộc nhiều nguồn gốc khác nhau hiểu được ngôn ngữ của các Tông Đồ. Chúa Thánh Thần là Đấng hiệp nhất và chính Ngài là Đấng mở đường cho một giao ước mới, được ban cho mọi dân tộc. Trái ngược với những gì sách Sáng Thế (chương 11) đã nói về Tháp Babel, sự đa dạng các ngôn ngữ được coi là một phúc lành của Thiên Chúa, chứ không phải là hình phạt một nhân loại thách thức trời.

Thánh vịnh đáp ca : Tv 104 (103)

Tác giả Thánh vịnh ngây ngất trước sự vĩ đại của Thiên Chúa và sự tràn đầy các công trình của Ngài. Các khổ thơ được phụng vụ ghi lại ở đây tác động trên hai phạm vi khác nhau: phần thân mật hơn, của cá nhân chúc tụng Chúa và, phần rộng lớn hơn nhiều, của trái đất được tràn đầy thiện hảo và không ngừng được đổi mới nhờ hơi thở thần linh, tức Thần Khí của Thiên Chúa. Người ta tìm thấy trong thánh vịnh này và trong chuỗi các sự kiện của Lễ Ngũ Tuần, hai cực hoạt động chính của Thần Khí Thiên Chúa : sáng tạo và tái tạo.

Bài đọc II : 1 Cr 12, 3b-7.12-13

Sự đa dạng các ân huệ, các sự phục vụ và các hoạt động chứng tỏ quyền năng và sự phong phú của Chúa Thánh Thần. Thánh Thần không được ban cho một số ít người có đặc quyền, nhưng được ban cách dư tràn và cho từng thành viên của cộng đoàn. Không có Thánh Thần, không ai thực sự có thể tuyên xưng Đức Giêsu là CHÚA. Cũng chính Thánh Thần đảm bảo sự hài hòa, sự thống nhất và sự hiệp thông trong các cộng đoàn, bất kể nguồn gốc hay tình trạng của các thành viên.

Tin Mừng : Ga 20, 19-23

Trong Tin Mừng Gioan, không có cảnh Chúa Thăng Thiên. Bù lại, cuộc hiện ra lần thứ nhất của Đấng Phục Sinh mang dáng vẻ của Lễ Hiện Xuống. Hẳn là khung cảnh không có tính cách công cộng và ngoạn mục như câu chuyện trong sách Công vụ, nhưng hiệu quả mà Gioan tìm kiếm thì không thể rõ ràng hơn. Gioan muốn làm cho người ta hiểu rằng chính Đấng Phục Sinh thông ban Thần Khí của Ngài, tựa như Đấng Tạo Hóa đã thổi sinh khí vào con người thứ nhất. Những hoa quả đầu tiên của Thần Khí ở đây là bình an và niềm vui trong sự hiện diện của Đấng Phục Sinh. Những hoa quả đó phải được kéo dài bởi thẩm quyền, hay đúng hơn, bởi bổn phận tha tội.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, chuyển ngữ.

Comments are closed.