Các Bạn Trẻ Kitô Và Hồi Giáo Cùng Nhau Cử Hành Lễ Truyền Tin Cho Đức Mẹ

Theo Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo từ ngày 22 đến 26 tháng ba có khoảng 1600 các bạn trẻ nam nữ đến từ hơn 40 quốc gia trên thế giới đến Berirut để tham gia Hội nghị Đại kết Thế giới của Giới trẻ.

Cuộc gặp gỡ đại kết được Giáo hội Libăng, Hội đồng các Giáo hội Trung đông và Cộng đoàn Taizé bảo trợ. Thành phần tham gia sự kiện này phần lớn là các bạn trẻ Kitô đến từ các cộng đoàn rải rác ở các quốc gia Trung đông.

Ngày 25/03, nhân dịp Lễ Truyền tin, các bạn trẻ Kitô và các bạn trẻ Hồi giáo sẽ cùng nhau tham dự thánh lễ tôn kính Đức Trinh nữ Maria.

Tại Libăng, từ năm 2010, lễ Truyền tin được tuyên bố là ngày lễ quốc gia. Lễ này trở thành một ngày để các cộng đoàn các tôn giáo quy tụ lại với nhau. Mỗi năm vào ngày lễ này mọi người cùng nhau cử hành việc tôn kính Đức Maria đặc biệt ở nơi các thánh địa Đức Maria; như thánh địa Notre Dame de Nourieh và Notre Dame de Jamhour. Tại đây những người tổ chức đối thoại Hồi giáo-Kitô, thuộc nhóm Ensemble Autour de Marie lãnh trách nhiệm về phụng vụ. Trong cử hành phụng vụ có những giây phút suy niệm được đọc bằng các thứ tiếng Ả Rập, Latinh, Aramaic.
 

Ngọc Yến – Vatican

 

Comments are closed.