Bản Văn Thánh Lễ Ngày 11 Tháng 10: Lễ  Thánh Gioan XXIII.

Ủy ban Phụng tự thông báo bản văn Thánh lễ và Bài đọc trong cử hành lễ nhớ kính Thánh Gioan XXIII.

Ngày 11 tháng Mười

Thánh Gioan XXIII, giáo hoàng

Theo lễ chung các Thánh mục tử: Thánh giáo hoàng.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 
nơi Thánh giáo hoàng Gioan XXIII,
hình ảnh sống động của Đức Kitô Mục tử nhân lành
đã tỏa sáng trên toàn thế giới,
nhờ lời thánh nhân chuyển cầu,
xin cho chúng con hân hoan loan truyền khắp nơi 
sự phong phú của đức ái Kitô giáo.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, Chúa chúng con,
Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, 
trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.

Bài đọc

Ez 34,11-16

Như mục tử thăm viếng đàn chiên mình, Ta sẽ thăm viếng các chiên của Ta như vậy.

Bài trích sách tiên tri Êzêkiel

Chúa là Thiên Chúa phán:

11       Đây chính Ta sẽ tìm kiếm và thăm viếng các chiên Ta.

12       Như mục tử thăm viếng đàn chiên 
trong ngày ông ở giữa các chiên đang bị tản mác, 
cũng vậy Ta sẽ thăm viếng các chiên của Ta 
và sẽ giải thoát chúng khỏi tất cả những nơi 
chúng bị phân tán trong một ngày đầy mây và sương mù,. 

13       Ta sẽ đưa chúng ra khỏi các dân, sẽ tụ họp chúng từ muôn xứ, 
rồi Ta sẽ dẫn chúng vào đất của chúng. 
Ta sẽ chăn nuôi chúng trên các núi của Israel, 
nơi các thung lũng, và tại mọi nơi có người ở trong xứ.

14       Ta sẽ chăn nuôi chúng trên những đồng cỏ rất tốt tươi, 
đồng cỏ của chúng nằm trên các núi cao của Israel. 
Ở đó chúng sẽ nằm nghỉ trên cỏ xanh, chúng sẽ được chăn nuôi 
trong đồng cỏ mầu mỡ trên các núi của Israel. 

15       Chính Ta sẽ chăn dắt các chiên của Ta và sẽ cho chúng nằm nghỉ.

16       Con nào bị mất, Ta sẽ tìm kiếm, 
con nào đi lạc, Ta sẽ đưa về, 
con nào bị thương, Ta sẽ băng bó, 
con nào đau bệnh, Ta sẽ làm cho mạnh lại, 
con nào béo tốt và khoẻ mạnh, 
Ta sẽ bảo vệ và chăn nuôi cách thích đáng.

Đó là Lời Chúa.

Đáp ca          
Tv 22, 1-3. 4. 5. 6 (Đ. 1)

Đ.    Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi.

1      Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi:

2      Trên đồng cỏ xanh rì, Ngài để tôi nằm nghỉ, 
tới dòng nước yên lành, Ngài hướng dẫn tôi,

3         tâm hồn tôi, Ngài lo bồi dưỡng.
Ngài dẫn tôi trên đường ngay chính vì uy danh Ngài. Đ.

4      Dù bước đi trong lũng tối tử thần, 
con không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng con, 
chính côn trượng Chúa khiến con an lòng. Đ.

5      Trước mặt con, Chúa dọn bàn tiệc,
đối diện những kẻ làm hại con;
trên đầu con, Chúa xức dầu thơm,
ly rượu con đầy tràn chan chứa. Đ.                                                             

6     Phước lộc và lượng từ bi Chúa 
mãi theo tôi suốt cả cuộc đời, 
tôi sẽ ở trong nhà Chúa 
suốt chuỗi ngày dài triền miên. Đ.

Alleluia  

Ga 10, 14 

Alleluia, alleluia. Tôi là mục tử tốt lành, Tôi biết các chiên của Tôi, và các chiên của Tôi biết Tôi. Alleluia.

 

Tin Mừng  

Ga 21, 15-17

Hãy chăn dắt các chiên con của Thầy, hãy chăn dắt các chiên của Thầy.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan

15       Khi ấy, Chúa Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ 
và dùng bữa với các ông xong, Chúa Giêsu hỏi ông Simon Phêrô: 
“Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy hơn những người này không?” 
Ông đáp: “Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. 
Người bảo ông: “Hãy chăn dắt các chiên con của Thầy”.

16       Người lại hỏi lần thứ hai: 
“Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không? 
Ông đáp: “Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. 
Người bảo ông: “Hãy chăn dắt các chiên của Thầy”.

17       Người hỏi ông lần thứ ba: 
“Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?”. 
Ông Phêrô buồn vì Người hỏi đến lần thứ ba: 
“Con có yêu mến Thầy không?” 
Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người bảo ông: “Hãy chăn dắt các chiên của Thầy.

Đó là Lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, chúng con dâng hy lễ này để tôn vinh Chúa
trong ngày kính nhớ Thánh giáo hoàng Gioan XXIII,
xin Chúa đoái thương chấp nhận 
và ban cho chúng con ơn cứu độ muôn đời.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Ca hiệp lễ                                                                                                     x. Ga 10, 11

Vị mục tử tốt lành thí mạng sống mình vì đàn chiên. (MPS. alleluia)

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, 
xin cho bí tích chúng con vừa lãnh nhận 
khơi lên trong chúng con ngọn lửa tình yêu 
đã bừng cháy mạnh mẽ nơi Thánh giáo hoàng Gioan XXIII,
thúc đẩy ngài luôn dấn thân phục vụ Hội Thánh Chúa.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Nguồn |hdgmvietnam

Comments are closed.