Lời Chúa: Lc 1,57-66

Khi đến ngày sinh, bà Isave hạ sinh một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà liền đến chúc mừng bà. Ngày thứ tám, người ta đến làm phép cắt bì cho con trẻ, và họ lấy tên Dacaria của cha nó mà đặt cho nó. Nhưng bà mẹ đáp lại rằng: “Không được, nó sẽ gọi tên là Gioan”.

Họ bảo bà rằng: “Không ai trong họ hàng bà có tên đó”. Và họ làm hiệu hỏi cha con trẻ muốn gọi tên gì. Ông xin một tấm bảng và viết: “Tên nó là Gioan”. Và mọi người đều bỡ ngỡ. Bỗng chốc lưỡi ông mở ra, và ông liền chúc tụng Chúa.

Mọi người lân cận đều kinh hãi. Và trên khắp miền núi xứ Giuđêa, người ta loan truyền mọi việc đó. Hết thảy những ai nghe biết, đều để bụng nghĩ rằng: “Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thực, bàn tay Chúa đã ở với nó”.

 


Suy niệm

SỐNG TRONG QUỸ ĐẠO CỦA CHÚA

“Tên cháu là Gioan” (Lc 1,63).

Trọng tâm của bài Tin Mừng hôm nay là việc đặt tên cho con trẻ. Theo truyền thống Do Thái xưa, người ta thường đặt tên con cái theo những tên có trong họ hàng. Mọi người thấy việc lấy tên Zacaria đặt cho con trẻ đầu lòng là hợp tình hợp lý.

Tuy thế, Thiên Chúa đã định liệu một tên khác cho con trẻ. Thiên Thần Gabriel đã ngỏ lời với Zacaria trong đền thờ Gierusalem khi ông được vinh dự phục vụ bàn thờ: “Ông phải đặt tên con trẻ là Gioan”(Lc 1,13) (nghĩa là “Chúa đoái thương”). Người con này sẽ là dấu chỉ đầu tiên về việc Chúa đoái thương viếng thăm dân người. Như vậy, việc Gioan được thụ thai, được sinh ra trên đời là để phục vụ chương trình cứu độ của Thiên Chúa.

Cuộc đời của mỗi người là một mầu nhiệm không ai sinh ra một cách vô tình. Mọi người đều được an bài nằm trong chương trình tình yêu của Chúa, trong quỹ đạo của Chúa. Mỗi người được sinh ra kèm theo một sứ mạng Chúa trao trong chương trình cứu độ. Mỗi người là một mắt xích trong nhiệm cục cứu độ. Đi trong quỹ đạo của Chúa, con người tìm thấy ý nghĩa đời mình, con người đạt được bình an, hạnh phúc trong tình yêu Chúa. Ngược lại khi con người nghi ngờ Chúa, không tin Chúa, con người sẽ gặp bất hạnh. Zacaria không tin thiên sứ Gabriel truyền tin, tức khắc ông bị phạt câm. Con người ta thà câm còn hơn nói ra lời nghi ngờ Chúa.

Xin gìn giữ con luôn đi trong quỹ đạo tình yêu Chúa. Con được Chúa thương cho sinh ra trên đời và đã an bài cho con một chương trình cứu sống để đạt hạnh phúc. Xin cho con luôn phó thác, tin tưởng tuyệt đối vào thánh ý Chúa vì Chúa là tình yêu và là sự khôn ngoan tuyệt đối của con. Amen.


Comments are closed.