Trung Quốc: Gần 50.000 người được rửa tội trong năm 2017

WHĐ / Catholic Herald (25.02.2018) – Năm 2017, Giáo hội Công giáo ở Trung Quốc có thêm 48.556 người nhập đạo, theo thống kê của Sổ Rửa tội; con số này phản ánh sức sống và sức mạnh truyền giáo của các cộng đoàn Công giáo ở Trung Quốc, theo tường thuật của Fides, cơ quan truyền thông của Bộ Loan báo Tin mừng cho các Dân tộc.

Tuy nhiên, con số trên có thể không đầy đủ, do những khó khăn trong việc thu thập dữ liệu từ các cộng đồng Công giáo ở các vùng nông thôn của Trung Quốc.

Dù vậy, cơ quan tiến hành khảo sát hằng năm là Viện Nghiên cứu Văn hoá Faith – một tổ chức của Giáo hội có trụ sở tại Thạch Gia Trang –, cho biết con số thống kê vẫn “cho thấy sức sống và sự năng động truyền giáo của một cộng đoàn sống đức Tin hết mình”. Fides đã công bố lại các kết quả khảo sát của cơ quan này vào ngày 15 tháng Hai vừa qua.

Tỉnh Hà Bắc – nơi hằng năm vẫn luôn có số người được rửa tội cao nhất trong tất cả các tỉnh của Trung Quốc – đứng đầu danh sách với 11.899 người. Tổng giáo phận Bắc Kinh có 1.099 người, trong khi giáo phận Ninh Hạ có thêm 128 tín hữu Công giáo mới. Khu tự trị Tân Cương ở Tây Bắc Trung Quốc, nơi mà phần lớn dân số là Hồi giáo, có 66 người. Tỉnh Thanh Hải có 54 người, và các cộng đồng biệt lập như đảo Hải Nam ở miền nam Trung Quốc có 38 người và Tây Tạng có 11 người.

Viện Nghiên cứu Văn hoá Faith nói thêm: “Mặc dù những con số trên đây thật khích lệ và nỗ lực truyền giáo trong các cộng đồng địa phương trên khắp Trung Quốc rất lớn, chúng ta phải luôn cảm thấy mình được kêu gọi canh tân nhiệt tình truyền giáo”.

“Phúc âm hóa ở Trung Quốc là một con đường dài và đầy khó khăn”. Viện Faith cũng chỉ ra rằng các con số thống kê “là một lời kêu mời và là một tiếng gọi vì chúng ta phải củng cố đức tin của mình và luôn tiến bước trong hành trình đến với Chúa Kitô”.

Viện Faith khuyến khích tất cả các cộng đoàn Công giáo tại Trung Quốc gìn giữ và không ngừng cải thiện văn khố và sổ sách của giáo xứ để có thể thu thập nhiều dữ liệu hơn trong tương lai. Cuối cùng, đi đến kết luận rằng các con số thống kê là một phương cách “để thấy được sự tăng triển của Giáo hội và công cuộc Phúc âm hoá được Chúa Kitô hoàn tất”.

Nguồn | WHĐ

Comments are closed.