Tiểu sử hai Đức Tân giám mục giáo phận Kontum và giáo phận Vĩnh Long

Tiểu sử hai Đức Tân giám mục giáo phận Kontum và giáo phận Vĩnh Long

WHĐ (07.10.2015) – Như tin đã đưa, ngày 07-10-2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm hai giám mục chính toà cho giáo phận Kontum và giáo phận Vĩnh Long cùa Giáo hội tại Việt Nam, là Đức cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị và Đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai.
Sau đây là đôi dòng tiểu sử của hai vị Tân giám mục:

***

Tiểu sử Đức Tân giám mục Aloisiô Nguyễn Hùng Vị

15/08/1952: Sinh tại họ đạo Phú Gia, Hà Nội
1954–1963: Sống tại giáo xứ Bình Cang, xã Vĩnh Trung, Nha Trang
1963–1972: Học tại Tiểu chủng viện Thừa Sai Kontum
1973–1977: Học tại Giáo hoàng Học viện Piô X, Đà Lạt
1978–1990: Giúp giáo xứ Bình Cang, Nha Trang
07/04/1990: Thụ phong linh mục tại Nha Trang
1990–1993: Phó xứ giáo xứ Bình Cang, Nha Trang
1993–2006: Phụ trách chủng sinh Kontum tại Sài Gòn
2006–2008: Học tại Institut Catholique de Paris, Pháp
và đậu bằng cử nhân Phụng vụ
2009: Thư ký Văn phòng Toà Giám mục Kontum
2010–2015: Chính xứ giáo xứ Phương Nghĩa, Kontum

***

Tiểu sử Đức Tân giám mục Phêrô Huỳnh Văn Hai

18/05/1954: Sinh tại Bến Tre, giáo phận Vĩnh Long
1966: Học tại Tiểu chủng viện Vĩnh Long
và sau đó tại Đại chủng viện Xuân Bích Vĩnh Long.
1978: Sống tại gia đình
1991: Tiếp tục học tại Chủng viện Vĩnh Long
31/08/1994: Thụ phong linh mục cho giáo phận Vĩnh Long
1994–2004: Học tại Institut Catholique de Paris, Pháp
và đậu bằng tiến sĩ triết học;
2004–2008: Đặc trách ơn gọi tại giáo phận Vĩnh Long
Từ năm 2008: Giáo sư Triết học tại Đại chủng viện Cần Thơ
và Đại chủng viện Thánh Giuse, Tổng giáo phận Tp HCM.
Từ năm 2012: Phó Giám đốc Đại chủng viện Cần Thơ.

Nguồn hdgmvietnam

Comments are closed.