Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên – Ngày 22/09/2021

Lời Chúa: Lc 9,1-6

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai Tông đồ lại, ban cho các ông sức mạnh và quyền năng trên mọi ma quỷ và được chữa lành các bệnh tật. Đoạn Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người bảo các ông rằng: “Khi đi đàng, các con đừng mang gì cả, chớ mang gậy và bị, bánh và tiền, cũng đừng mặc hai áo. Các con vào nhà nào, thì hãy ở lại đó, và đừng rời khỏi nơi ấy. Những ai không tiếp đón các con, thì khi rời bỏ thành đó, các con hãy giũ cả bụi chân lại, để làm chứng tố cáo họ”. Các ông liền đi rảo khắp các làng mạc, rao giảng Tin Mừng, và chữa lành bệnh tật khắp nơi.

 


Suy niệm

CHỨNG NHÂN TIN MỪNG

“Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân” (Lc 9, 2).

Trong sách Xuất Hành, khi Thiên Chúa mời gọi Môsê cộng tác vào sứ mạng giải thoát dân Israel khỏi ách nô lệ Ai Cập, Chúa đã nói với Môsê, “Tiếng rên siết của con cái Israel đã thấu tới Ta; Ta cũng đã thấy cảnh áp bức chúng phải chịu vì người Ai Cập. Bây giờ, ngươi hãy đi! Ta sai người đến với Pharaô để đưa dân Ta là con cái Israel ra khỏi Ai Cập” (Xh 3, 9-10). Cũng vậy, xuất phát từ trái tim chạnh lòng thương dân chúng bơ vơ và lầm than, Chúa Giêsu đã mời gọi các Tông Đồ tham gia vào sứ mạng phục vụ ơn cứu độ.

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã sai các Tông Đồ “đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân” (Lc 9, 2). Đây là trung tâm của sứ mạng truyền giáo. Chúa Giêsu đã ban cho các ông quyền năng và sức mạnh làm chủ các thần ô uế và chữa lành bệnh tật. Tuy nhiên, dẫu có những công cụ tốt nhất trong tay cũng không đạt hiệu quả nếu các ông không biết sử dụng những công cụ ấy cho đúng cách. Cho nên, Chúa Giêsu dạy họ hai điều cần thiết để thực thi sứ mạng đúng cách và sinh hoa trái.

Thứ nhất, các Tông đồ không được mang theo bất cứ vật tùy thân nào. Nghĩa là, các ông phải đi xuống tận cùng của sự nghèo khó và khiêm nhường để chỉ tùy thuộc trọn vẹn vào Chúa. Các ông cần đặt tin tưởng tuyệt đối vào sự quan phòng của Chúa, Đấng làm chủ và cung cấp tất cả các nhu cầu cần thiết cho các ông.

Thứ hai, trên đường rao giảng Nước Thiên Chúa, các Tông Đồ cần thấy những người họ gặp gỡ như một quà tặng của Chúa. Nghĩa là Chúa muốn các ông hiểu rằng bất cứ nhà nào các ông ở lại đều là nơi có thể công bố Nước Thiên Chúa, đều là những người cần được đón nhận Tin Mừng.

Đất nước Việt Nam đã và đang trải qua nhiều khó khăn đau khổ bởi sự lan tràn dịch bệnh Covid 19. Nhiều người rơi vào cô đơn, hoảng loạn và bế tắc vì mất việc. Nhiều gia đình rơi vào cảnh chia ly, đi mà không còn ngày gặp lại. Chúa Giêsu với trái tim xót thương hiểu nỗi khổ dân của Ngài. Như các Tông Đồ, Chúa mời chúng ta bằng những cách thức có thể mang Tin Mừng hy vọng, niềm vui để an ủi và nâng đỡ những người đang chống chọi với khổ đau, chia sẻ những thiếu thốn của họ. Tùy mỗi sáng kiến và khả năng, chúng ta hãy chung tay cộng tác vào chương trình tình thương cứu độ của Chúa. Chúng ta hãy trở thành những chứng nhân Tin Mừng của niềm vui và hy vọng cho anh chị em.

Lạy Thiên Chúa giàu lòng thương xót,
Xin ban cho con trái tim của Chúa, để con biết cảm thông.
Xin cho con ánh mắt của Chúa, để con thấy rõ nhu cầu của anh chị em.
Xin cho con đôi tai của Chúa, để con nghe rõ những ai đang ngỏ lời với con.
Xin cho con đôi tay của Chúa, để con luôn hạnh phúc được trao ban.
Cuối cùng, xin cho con cảm nhận được lòng thương xót của Chúa đến đoàn dân Ngài yêu thương, để mạnh dạn thưa với Chúa, “Lạy Chúa, này con đây, xin hãy sai con” (Is 6, 8). Amen.


Comments are closed.