Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên – Ngày 25/10/2023

Lời Chúa: Lc 12,39-48

Anh em hãy biết điều này: “nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.”

Bấy giờ ông Phêrô hỏi: “Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người?” Chúa đáp: “Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc? Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng: “Chủ ta còn lâu mới về”, và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín.

Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.”

 


Suy niệm

CHU TOÀN BỔN PHẬN HẰNG NGÀY

“Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều” (Lc 12,47).

Công Đồng Vaticanô II trong Hiến chế về Mục vụ nói rằng: “Đối với Kitô hữu, xao lãng bổn phận trần thế là xao lãng bổn phận đối với tha nhân và hơn nữa đối với chính Thiên Chúa” (Gaudium et Spes, 43a). Như thế, một cách nào đó, mỗi người đều có bổn phận đối với người anh em của mình. Đó cũng chính là điều cảnh tỉnh mà Chúa Giêsu muốn nói đến trong Tin mừng hôm nay.

Chúng ta biết rằng, Chúa Giêsu mượn hình ảnh của một người quản gia để cảnh tỉnh từng người chúng ta. Người quản gia không chỉ chịu trách nhiệm đối với ông chủ. Nghĩa là, người quản gia biết chu toàn bổn phận được giao không những biết làm lợi cho ông chủ, mà còn biết cư xử có tình có nghĩa với kẻ ăn người ở trong nhà. Qua đó, chè chén say sưa và đánh đập tôi tớ trong nhà là biểu lộ của một thái độ bất cần đối với ông chủ.

Từng người chúng ta phải làm thế nào để chu toàn bổn phận hằng trong những hoàn cảnh thường xuyên của cuộc sống, mà vẫn không tách rời đời sống mình khỏi những bổn phận với Chúa? Đó chính khi chu toàn công việc bổn phận hằng ngày của mình theo ý của ông chủ, của Thiên Chúa (x. Sắc lệnh Apostolicam Actuosotatem, 4a). Như thế, chúng ta chu toàn việc bổn phận với hết khả năng Chúa ban thì lúc đó chúng ta đang là người quản gia tuyệt vời. Bên cạnh đó, chúng ta biểu lộ lòng yêu mến và sinh lợi với những gì Chúa giao phó.

Sứ điệp Lời Chúa mời gọi chúng ta nhìn hình ảnh người quản gia biết chu toàn bổn phận đối với ông chủ qua việc phục vụ người trong nhà. Chính điều đó gợi lên cho chúng ta về giới răn quan trọng nhất mà Chúa Giêsu đã tóm kết, đó là mến Chúa và yêu người. Lòng mến Chúa sâu đậm được thể hiện, triển nở qua tình yêu tha nhân. Qua đó, mỗi chúng ta được đánh thức chu toàn bổn phận hằng ngày chính là luôn nhận biết và yêu mến Chúa trong tha nhân.

Lạy Chúa, từng người chúng con ước mong mối tương quan và trách nhiệm đối với tha nhân luôn là mối bận tâm hàng ngày của chúng con. Xin giúp mỗi người chúng con tự xem xét lại nơi bản thân khi đêm về, “chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn” (Ep 4,26). Amen.


Comments are closed.